Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL CyF. XVII.] AWSrI?i860. [RhîF, 130. v i BARDDONIAETH. LLINELLAU W, í?. (Gwìlym Glan Afarì) at ei frawdyn America. Anwyl frawd. ti hedaist ymaith, Ü hen Gymru heb ei hail, Dros y garw fôr tymhestlog, Tua gwlad mnchhuìiad haul; Hoifwn glywed beth yw'r achos, Dyro itni eglurhad, Fa'm y'cofnaist mor ddisymwth Ar dy enedigol wlad. îliraeth ddryllia'm tyner galon Am íod tonau goirwon gwrdd Rhyngwyl'fi agwedd dy wyneb, O na chiliai y rwystrau fl'wrdd, I gael treulio un prydnawnyn Gyda'n gilydd hebun nam, Draw ar Gefn Merthyr anwyl, Yn 'Lan'tfÿnou gyda mam. Gwn y cofi yn dra mynych, Gydag hiraeth trwm a blin, Am dy frodyr William. .Tonah, 'luömas, Rhys ac Isaac gun, ' A'th hawddííarnf chwaer sy'n gorwedd Ynmhiiddellnu dy hen wlad, A'th dynorat'fam a'th ymddug, A'th flyddlonaf anwyl dad. Ar y llechwedd mae y bwthyn Eto'n sefyll megys gynt, Wrth ei dalcen mae yr onen Fawr yn herlo'r stonnus wynt; Rhwng ei brìgau lawer canwaith Clywsom pan yn blautos mân Y frotifreithen bêr yn odli, A'r fwyn gog yn eilio cân. Y ffynonig i'aoh sy'ü í.arád.u Yn y cao o dan y tŷ. Fel llygedyn tlws arianaidd Chwardd ar fyitwes anian ga, A'i grisialaidd ddwr ymdreiglai Yh gadwyni 'lawr i'r pant Ac ni orphwys nes cyrhaedda 'Lawr i'r fwyn sisìalawg nant. Y murrnurawl tiant a gana Wrth yrhlifo tua'r môr, Chwt.rr'i' brithyll a'r lyswen Yn y'r elfen deneu o'r: Ar èi 'glanau mne y pertlii A'r holl Iwyni hardd eu gran, Llo y buorri gyntyn chwilio *N ddwys'am nythau'r adar man. Odd ei fliieu mae'r ardd ffrwythlonaf, [ fy gerch nid 008 m hail, Oofí ẁyf tynu'r goosb'ria bychain l'an nacì oe'nt ond megys dail; Y itine'r llwyni heirdd a ífrwytltlawn Vylh yn j'H^wyd yn y gwynt, Äo tíÌBO rhai'u yn cael eu galw Ar eiti henwau megys gynt. Cofiaf byth y noa helbulu? I'an y ganwyd ti i'r hyd, cyir. xni. & Fel y darfu i mi a Jonah Idd ei mentro'n dau yn nghyd ' Heibio 'ddegau o ganwyllau Cyrff a drychiolaethau du. 'N groesi'r caeau a'r heolydd I Banc Bach i hol mamgu. Dyma'r Ilecyn cyssegredig Cawsom ddechreu liyw a bod; Yma cawsom dreulio'r dyddiau Dedwyddolaf îs y rhod, Pan roddasom iddo ffarwel I wynebu croesau'r byd, Ein pleserau a gymysgwyd Llawn o chwerwder ynt i gyd. Os na wel Rhagluniaeth dirion Fod yn dda in' gwrdd rnewn hedd Gyda'n gilydd iymgomio, Cyn ein priddio yn y bedd, Mì obeithiaf cawn gyfarfod Yn y gwynfyd pur diboen, I gael treuíio'roes ddiddarfod Yn nghwmpeini Duw a'r Oen. ftt. C'iair, Pa. Cyft. Semc Richards, ANERCHIAD I'R PARCH. JAS. I)AVIES, Gwánidog y Bedyddwyr yn Heol Harrison, Cineinnati. Daeth yn ddiweddar o Gymru hen Gyraro,- Gwr parchus, cariadus, gwr medrus i byngcio, Mae'n godiad i'r Cymry, mae hyny'n beth tanbaid, Mae pawb o'r dealíus yn chwenych ei glywed. Mae'n dda genyf inau î weled hen Gymro Mor fywiog a Davies. ei lais sy'n dadseinio; Ardderchog darlunia athrawiaeth Calfaria, Mae'n destun llawenydd ibawb a'i gwrandawa. 0 diolch i Gymry am fagu'r fath fachgen, Mewn dinas fawr heddyw disgleiria íel haulwen ; Un peth yn neillduol 'rwyf am ei fawr godi, Ei deimlad a'ì gariad at genedl y Cymry. Peth arall.yn nesaf, mi allaf fynegu, I'regfithwyr fel [)avies nis meddwn ni'r Cymry; Mae'Powell ac Edwardsyn weddol gynghorwyr, Ond Daviea sy'n wrol yn nghmiol y frwydr. l'obllwyddianti Davies, dynuinwn yrt gysson, 1 sef'yll dros Iesu yu gadnrn a tfyddlon; Fe| hnttlweri y byddo ynnghtmol ei oglwyg> Nes elont yn dawel i'r hyfryd Baradwys. Boed iddo i lwyddo, ac enill rhyw lnwer I 'mofyn am lesu yn Geidwad niewu amser;, Cawn ganddo bregethau godidog a doniol, Nes toddo caionau y mwyaf annuwiol. Nid gan y Bedyddwyr yn unig mno Davie8 Yu ddoniol hregethwr, ac hefyd yn bnrchua ; Riiyw cnw rngorol cas yn y dechreuad, hhwydcl hynt i'r hofi'Gymro i gadw'i gymertad. tTripetfl nld wy'n chwenych na dewis 'mo hono, Yw gfweled hen ddyddinu yti 'maflyd am dano j Ond er ei heneiddio mno eto'n llafurus, Gwas liynod o ffyddloni'r lesu ywDavíoa. Mount Adamg. JotW WAI.TÜR DAVI8f.