Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

M MHEWIM GYPRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA, ê OTiEiMiDiöran© däAM m. übwüom Cvf. XII.] GORPHENHAF, 1855. [Rhif. 125. CYNNYWSIAD. " Mene Tecol;" sef dyfyniadau o Bregeth Angladd- ol Nichoîas o Rwsia, - ... ]49 Gweddio a phregethu, .... 154 Y ddau deulu, - • - 155 BARDDONIAETH. Marwolaeth y Cenhadon, - - 156 Anerchiad i'r milwr ffydd'.awn o'i ryfelgyrch l • fwynhau ei dragywyddol wobr, - 156 Y Cristion yn nesau i'w wlad, • • - 167 Menyw. ..... . 157 I wraig geintachlyd, » « • 157 îliraeth am gyfeillion, • • • 157 AMRYWIAETH. Bedydddwfr.yrYsbryd Glân, athûn, - 158 At Ysgrifenyddion Cymanfaoedd y Bedyddwyr Cymreig yn America, • • - - . 160 Atebiad—Dychymmyg, » • • 160 Y GENHADIAETH DRAMOR. Cy.farfod Blynyddol y Gymdeithas, Llythyrau Cenhadon, ... Anogaeth i'r eglwysi, .... Atebiad sÿnWyrol, - .... *62 Cyfrìfon Cyriianfa y Bedyddwyr Cymreig yn Ohio 1855, - * • . - - 164 Cyfraith wrth-wirodol Maine, - - 164 Y Cymro Amerigaidd, • . . ]64 Ysgelerder dychrynllyd—llosgi Ncgro yn Miss,, 163 Y "Cwic" yn Americá, .... 183 Newyddion pellebrol, • . - • - 163 Dyn rhyfeddol—a meddyginiaeth gyffredinol i ddynolryw, .... . 164 Anffawd a marwolaeth yn ngwalth glo Robt. Wìl- liams a'i Gyf., Minersrille, • - • 164 Symudiad gweinidogion, .... 154 Genedigaethau—Priodasau, *' . » • 164 Marwolaethau, ... . , . 105 Anffawd angeuol ger Scranton, • 366 Tân arsŵydus yn Bayou Sara, • - 156 Clefyd newÿdd yn New York, - - - 166 Bedyddiadau—Tremont, Scratiton, Minersrille, Summit Hill, • . - 166 HANESIAETII DRAMOR. HANESIAETH GARTREFOL. Dyled y Gymdeithas Genhadol, Cydnabyddiaeth ddîolchus, Cymanfa Ohio, • ... 161 161 162 162 162 162 Prydain Faẅr—Y rhyfel—Ffraingc, &c, 167 Llynges y Llychlyn, .... 167 Amrywion—Y Senedd Brydeinig, 168 Tywysogaeth Cymru—Symudiad y Parch. J. R. Morgan (Lleurwg), 168 " Undeb Ysgolion Merthyr. 168 " " Cyfarfodydd, 169 " Marwolaothau, 169 Parch, W. Jones, Caerdydd, 170 POTTSVILLE: ARGRAFFWYD GA.N R. EDWAUDS, IIEOL Y FARCIINAD.