Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

mm mü GŸFRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA. rrá€)SlÉNBBiSA ©AÎS m. »W0» Cyf. XII] MAI, 1855. [Rhif. 123. GYNNYWSIAD, Bÿf-gofiatlt Wffl. BöWèn, triabÿ Parch. Benjatnih Bowen, Pitiston, Pa.j • • • 101 " Gair ein Duw ni a saif byth," • • 102 Balchder,...... 103 Dedwyddwch boreuol dyn, • • 104 Y Wyddor Astronomyddol, ... 105 Y ddyledswydd o ganu mawl, • • 106 Trioedd gwraîg dda. • • 107 Manion, .... » 107 BARDDONIAETH. Pennillion ar ymadawiad Mr. John Evans, Dow- lais, i'r America, - • • 108 Pennillion a gyfansoddwyd ar gais Mr. William WiHiams, Eaat Mines, ger Pottsville, - 108 Can goffadwriaethol am gant a phedwarar ddeg o weinidogion yr efengyl, &c. • • 109 Y Gwanwyn,.....109 Ànerchiad i Eisteddtod Minersville—1854, 199 •' Y Môr o wydr," ynghyd a'r don " Gwel yr Adeilad,.....119 AMRYWIAETH. Lliwer wedi cu galw— ycbydig wedi eu dewis, 110 Plentyn yn argyhoeddi ei dad, - • - 110 Dyfÿniad a araeth yr Anrhyd. C. M. Straub— Y Tariff—Ariandai—Dim-ddeallwyr, 111 Y GENHADIAETII DRAMOIl. 115 115 Burmah, • « * < Newyddion diẃeddäräfj..... HANESIAETH GARTREFOL. Llyfr mawr mewn cyfrol fechan, • • Y Bedyddwyr Cymreig yn Johnstown, Pa., Cwrdd Canu yn St. Clair, .... Y Gyfraith waharddiadol yn New York a Penn- sylvania,..... Amser caled,..... Genedigaetliau—Priodasau, • • Marwolaethau, ..... It6 116 116 117 11? 119 119 119 120 Corffoliad eglwys o Fedyddwyr Cymreig yn Wheeling, Va., ... . 121 Llafur Ysgol Sabbothol y Bedyddwyr yn St.Clair, 121 «•' " " " " Pottsville, 121 Peilliaid Canada, ...... i»2 HANESIAETH DRAMOIí. Y Gwersyll, &c. .... 122 TywySOGAETH Cymbu—Y Gwcithfeydd hniarn, 122 " " Cwrdd misol Cwmafon, 123 " " Ailagoriad Nebo, Penycae, \U'i " " Gelligaer, " Symudiad gweinidogion, " " Eistcddfod Glyn Ebwy, " " Aborteifì, " '• Caerlÿrddin, " " Marwoltcthau, POTTSVILLE: ARGRAFFWYD GAN R. EDWARDS, HEOL Y FARCIIHAO. mm.