Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Nl WYR Nl DDYSG—Nl DDYSG Nl WRENDY.» ^^(f^^^y^ GYFRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA. ŵi«nBi dM m, EBWAmií Cyf. XII.] MAWRTH, 1855. [Rhif. 122. Buddioldeb gwybodaeth, Glynu wrth ddarllen, ... Jawn Crist, - Siop y Gof, .... Ymolcbi yn dda er iechyd, - Yr eneth dduwiol, .... BARDDONIAETÍI. Pryddest—Anogaeth i Gymry Danville i bleidioy Gymdeithas, ..... Adgyl'odiad Crist, .... Pennillion, yn dangos cynnyrfmdaii meddwl Mrs. Mary Uavies. Carbondale, wedi daillen An- erchiad e;i phriod, ..... Galar gan ar ol Mrs. Ann Davies, priod Mr. Wat- kin Davics, ....... Lines sent by Mra. Ann Daviosto her husband in Australia, ..... Anerchiad i Mr. Thos. Aubrcy ar ei ymweliad à Chymru, ....... AMRYWIAETH. Bcirniadacth y Traethodau—l'wyllgor Eisteddfod DHnvillo, ... .... Bedyddioâ'r Ysbryd Glàn ac d thân, - Adolvgiad y Waso—Y Gomerydd, Dydd Nudolig yn l'omcroy, Üliio, Y GENÍIADIAETII DRAMOR. Marwolaeth eonhadwr arall, .... WSIAD. Gohebiaetbau cenhadol, • ... Gaìr ynghylch cyfranu, HANESIAETII GARTREFOL. Yr Undeb Beiblaidd a'r Parch. J. G. Oncken, Cyfarfod Chwarterol swydd Oneida, Genedìgacthau—Friodasau—Marwolaethau, Y Gydgynghorfa, - ... HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr, &c.,—Y gwoinidogion yn taflu eu swyddau i fyuu, a'r achos o hyny—y cyhudd- iadau yn eu herbyn, .... Diolchgarwch y Senedd i'r Fyddin a'r Llynges, Twrci, Rwsia—Y gwarchae, &c. Ffraingc, ..... Sardinia, ..... Tywysogaeth Cymhu—Rhymni, " " Aberdare, " " Eisteddfod Llundain—Tea- tynau a gwobrwyon, " " Ordeiniad Gweinidog, '* " Cwrdd misol ac anrheg i weinidog, " " Cyfarfodydd, " " Symudiad gweinidogion, " " Cyngherdd Cor Seion, Llanelli, " " Marwolacthau, POTTSVILLE: ARGRAFFWYD GAN R. EDWARDS, HEOL Y FARCIINAû.