\\ -1 Wèfn Jí ^W/í" <^''f- ~~ "Nl Y Nl DDYSG—Nl DDYSG Nl WRENDY." - %'^ ^^ÿ^^^y ?fvS iiaiẃaiiis GYFRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA. (DTOraTOEM® ©Aîî m. IBWAIM, Cyp. XII ] IONAWR, 1855. [Rmr. 1-20, CYNNYWSIAD. Cofliint y Parch. James Ilnrria, Marcy, swyrìd Oneida, E. N., -5 Tueddiad Ameiicanaidd at egwyddorion y Bed- yddwyr, - - ' . -7 Llyfrau Hymnau cyl'enwad y Bedyddwyr, - 7 Crefydd GwUidgarwyr Chi.'ia, • - ü Y Lìyfr Hymnau—Anerchiad, <fcc, - - 10 Dadl ddyddorol yn mlilith dysgedigion tAoo.gr, 10 Sìnmpl hynod o grediniaeth goel-grcfyddol, 11 Ercbylldra rhyfel, 12 BARDDON'IAETH. Mae taenwisg nriannidd ì bob cwmwl, . 10 Llineìlau colfadwriaothol i'rdiweddar Barch. Jas. Ilai'ris, Marcy, - - - - l'Ü AMRYWIAETII. Tit f'or tat—J. Gordbn Jones a'r Peren Orllewinol, 14 Ymf'udiaeth—Anrlicgu Mr. Eleazer Jones, Liver- , pool agOriawrAur, 15 Bedyddyn Rethlehem. Centreville, O., 1C Dygẃyddind gnlnrus yn agos i Monioe Furnace, swydd Jiicltsoi), O.,..... 10 Y'-TriRheswm," - • • - - 1? Cìoí'yniadau,....... lî Y GENIIADIAETH DRAMOR. Byranercliiiiil arddcchreu blwyddyn, IV Gohebinothju cenliadon, ... 18 Newyddion diwcddarai', - • 19 IIANESIAETII GARÎRÈÇÓL. Cydnabyddiaeth ddiolchus, ... Y wasgfa fasnachol, .... Cofres o fancinu toredig, Bedyddwyr Ellmynaidd—Esiampl i'r Bedyddwyi Cymreig yn yr I'nol Dulnethait, Eglwysi yn San Francisco, Appwyntind Cenhadon, • . Casgliadau at uddoldy y Bedyddwyr yn Dodge- ville, Wis., ..... Y Gydgynghorfn—Cenhadwrì y Llywydd, Adroddiadau y Swyddl'eydd, Cyfraith Wirodawl Maine, Dychwcliad o Rwsia, • r Meibion Dirwcstyn Pittsburg, Damweìuiau ger Fottsvilte, Priodamu—Marwoìaethau, 20 20 20 21 21 ['23 HANESIAETII DRAMOIL Prydain Fawr, &c,—Twrci, Rwsla, &c. Y Rhyfel—Adgyftierthion i r Dwyrnin, Bradychwr—Dienyddlad Twrc—Y Cholera— Awstria—Ilawl Rwsiad yn Lloegr, Cvmtîu—Llnngo'.len—Gwrecsam—Penmneninawr, Artbn—Y Geri—Cyf'nríbdydd, " Priodasau, " Mai'wolaethau, ... " " Y P:\rch.IX Jonos. Oaerdydd, " " " D. L. Pughe, LlHtilair, POTTSYILLE: Á?^^tẄ$Ù&s7%^ AẀflHÌẂWYD QAN r. EnwAitns, tìtòí Y ëmW*^^________ PARCHNA0.