Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBEM HU GYFRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA» OWMWWBM® ®ÄH m. IIDTOEM* Cyf.X.] TACHWEDD, 1853. [Rhif. 107. CYNNYWStAO. Atebiad 1 Weddi. - • - • 235 Am Grefydd wirioneddcL - - 236 Tarewch yr haiarn tra niae yn boetb, » 236 Anfeidroldeb Duw, - . • 236 Yr Areithfa—Rhuf. 10.31, • - 2S7 NaturEglwys, . - ♦ ., * 237 " Nid oes genyf ddim f w roddi,'* » 238 Cofiant y brawd Wm. Richards, Pari«viile, Ohio, 239 DyndodCrist, • • • 239 Yinddiddan rtiwng dau gyfaill, • 240 taelJer meddwly Caethwas, • ' '• 241 Awdl Msrwnad y diweddar Robert Morgau.Llan. fair, Meirioneth, • • . 242 Myfyrdod boreuawl wrth glywedyr adar yncanu, 243 Effeithioldeb Gair I)uw, • • • 243 Ciaiarineb Crefyddol, • - • • • 244 Anerchiad at y Bobl o biaid Cyfraith Maine, 245 Gadawed y Dryglonüs ei ffyrdd, . » «846 Croesau y Merthyron, * » • 246 Gebaith y Cristion, ...... 246 Pechod, - - » ' • 246 Cymanfa Bedyddwÿr Dwÿreinbarth PebhsylVaö. ia ac Efrog-Newydd, • • • . • • 247 Llythýr o peach Bottotn, Pa., • • -249 EdrychWch allan, ferched, • ♦ • «250 Masnach Lo Pittsburg......2,50 Yr Anrhydaddus Neal Dow, 250 Yr Etholiad i'r Lywodraethl"» yn Swydd Schuyl- kÜl, Pa......» » 250 Gyiihwrf Indiaidd ynütah, • • • - 25t Llyfr newydd-«lTrl oResymau paham yt wyf yn Fedyddiwr,".....251 Y Ddrudaniaeth.......25t F.nglyn a gyfansoddwyd ar ymadawiad Rlchard John Jones, o MinersYÌlle, tua Gwlad et En- edigaeth,.....«52 Teimîad yrYmfudWf wedi eroeri ymôr yn 1841, 253 Cyiarfod Chwarterol y Bedyddwyr yn SWydd Oneida. C. N.,.....252 Ffairy Byd—Yr Arddangoeiad Mawr, » • 253 Codiad pris y GIo—Ynnladdfa erchyll, 253 Cymdeithas Lenyddol Carbondale, ♦ • 253 Colli wyth neu naw o fywydau yn y Delaware, 254 Ymfudiaeth Cymry i Caüfornia, - • 254 Y Be^yddwyr yn Blossburg, Pa, ♦ » 254 fíoft/niaâau. Priodaiau—Márwólaethati, Dydd Dìolchgarwch, 254 25« 255 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr. dtc.,.....*kr> Twrci aRwsla,&c, * * 255 Tywysogaëth Címbü.—Gweithfeydd haiarn a glo,256 « •> Priodasau aMarwolatthau, 256 Tý Cymdelthaa yr Ymiudwr, Philadeljjhìa, 2*7 Hysbysiadau, ■ * .- .: 181 P0TTSVILLE i*os**rwVD 0*" *■• EDWAitna, hkoi, v riRCHiuo. , /. —z—~~""—~^zr. _'.'- .~_t_""~ '"_■__■■ ■ . ••, ;~ _____"T.'j.'iiii.i ".------------------ì—-—--tj)**—