Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

íSSP.. Nl WYR Nl DDY5G—Nl DDYSG Nl WRENDY iiiii imiwíiiü GYFRWNG GWYBODAETH î HIL OOMER YN AMERICA, OTÄMBIIM© iDWâmia CVF-X] EBJRILL, 1853. [Rmr. 100. CYNNWYSIAD, Gostyngeìddrwydd, • • r - 69 Dyben Duw yn cystuddio, - [■ 72 Eglttrhad Ysgrythyrol, • - 72 Undeb a Chydweithrediad, • • 72 Cyfaminod Disigl, 73 BywgrafRad Siunuel Morgan, (Sstni Shon), 74 Diangc am dy einioes, - . . 70 Cyftea fîrahmin, ... . 71; Argraffiadau Boreitol, - • 7fí Cynghor i'r leuengctyd proffesedlg, - - 77 C wyn y goludog yn Nahororwae, - 78 Pennillion cymhelliadol i'r Parch. J. P. Harris ddyfod ihregethti i Trcmont, • - 79 AtMr. Israel Mörf(an, - -70 Yr Asyn Wyllt, .... 79 Dylai cyfocthogion fort yn hael, - • 80 Canmolìaeth eglwÿsi Macedonia, - - 80 Angeu yn y Peutref, • • • -80 Deon Swift, ;.•... -82 Gwoinyddiaeth y Llywydd Pierce, • 82 Hanes byr am y Llywodraethwr Marcy. - 82 " Jamcs Guthrie, ... 82 " Y Cadfrì.'log Jcfferson Davis, 83 " Yr Anrhyd. Robert M'Clelland, 83 " Yr Anrhyd. JamesCanipbell, - 83 " Yr Anrhyd. JamcsC. Dobbin, 83 " Y Cadfridog Caíeb Cusbing, - 85 Pcnnillion ì'w cyfieithu— To Mary, - - 84 Y Seren Orllcwinol, ■ ... . 86 Dewi Fimiyn, --.-.'. 85 Alcbiad, • • . . 85 Gofi/niadau, ...... - 85 Llofrnddiäp.th arcwydus yn ardal Philadeiphia, Damwain Farwcl i Gymro, Yr Anrhyd.F. W. Hughes, Llong mewn cyfyngder, - '• Urddiad gweinìdog, - - . Ysgol Sabbothoì Blosshurg, Ccnhadwri y Llywydd, Y Farohnad Lo, - .... Öla Towa, ... .... GeneÂigaithan—Priodasati—Marwolaethau, Dydd Gwyl Ddewi, ... . Genedigacth auarferoi,..... HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr, .... Fíraingc, ..... Awstria...... Jenny Lind, .... Tywysogaeth Cymsu.—Amgylchiad galarus, « " Y FèiíBÌi Parch. R. Ellîs, Syrowy, <■ " Mrj Elcazor Jones, LL verpool, " " Abertawe, « '• Y Mwnwyr a'r Glowyr, ♦1 " íiirhoodledd,j " " Abôrdar, - . . " " Llosgiad Ëglwys Blaenati, " " Merthyr. " •' Oaerphili, " " Pontypridd, " Priodasnu.a Marwolaethají, 82 83 83 83 84 8t 84 84 85 85 86 86 86 87 87 87 37 87 87 87 87 87 WO TTSYILLE; ARORAFFWYI) OAM R. EDWARDS, HEOL Y FARCHNAD