Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

I WYR Nl DDYSG—Nl DDYSO. Nl WRENDY." Lì™ GYFRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA. OTMDMMl» Ŵâl IR. BOTAiRm Cyf- IX] MEHEFIN,1852. [Rhif. 96. CYNNWYSIAD, Daeth yr awr ... - - 107 Bod nr lan y bedd, ... - 108 Cotìant Mrs. Elisabeth Hughes, Pnlrnyra, 110 Hirseth Paganiaid am Wybodaeth Feiblaidd 110 Cân Newydd, sef ail Gyfansoddiad Dai'r Cantwr, III Y Tafod, ... 111 Gwahoddiad i'r Ymfudwr Unigol i ddychwelyd yn ol,.....112 O fy Nhad! neu deimlad yr Allwladwr yn yr Amerig pan glywodd am farwolaeth eì üad, IISJ Y Pererin a'iGân, - 113 Yr Ysgrythyr, ? .... 114 Y Crocodil,.......114 Trioedd Dirwest, .....115 Pennillion ar ol Daniel Harris, Llewelyn, - 115 Galarus Gwyn yr Amddifad, 115 Cenhadwri y Llywydd Fillmore at Ymeradwr Japan, •......116 lechyd yr Anrhyd. Henry Clay, • • 116 Y Telegraph Ysbrydol, - 116 Ymadawiad Dirwestwr ffyddlawn o Cincinnati, 117 Amgylchiad galarus ac hynod, . . 117 Gwrthod Cyfraith Miiine yn Pennsylvania. 117 Cyfraith Maine mewn Talaethau eraill, ■ Ilb Trefniadau RheiltFordd Philadclphia a Pottimlle. 118 Llythyrau o Wladyr Aur, • - ■ 118 Ymwelydd Anrhydeddus gwallgof, • 118 Hanesyn, - - . • - - 118 Y lleoedd y dylai ymfudwyr ymsefydlu ynddynt, W Capel newydd Pittston,.....IÿO íGordiiygnn yBcirdd, - - . . Aninn........ Y Fasnach L6. Y Bedyddwyr yn Blossburg, Pa, Ysgol Sabbothol Gwaith Copor, ger Pittsburg, " " Gymruig Philndelphia, Atebìad, . ... Y MormouÌHÌd. . . JCriodasau, Marwolaethau, • Y Ffair yn Minersville, • • 120 190 120 121 121 K'l Ẁl 121 122 HANF.SIAETH DRAMOR. Tjieysogaeth Cym.ru.— Pwllheli, Trefynwy, 122 " Mnrwolaelh Parch. D. Rhys Siephen 123 " Dygwyddiad Galarns------Ffoadur Snint- aidd------Ilunau-laddiad, - 123 " Plentyn hynod------Tàn------Gweithinu Il.-tiarn Deheubarth Cymru------Gwar- edigaeth Ragluniaethol------Damwnin Angeuol------Ffair A berteifi------Dyg- wyddiad nngeuol------Pont Casgwent. 124 " PriodasJ hynod------RheiW'ordd üeheu- barth Cymru------Tro brwnt-----Dy- gwyddiad nnffodus— Achubiaeth rhng boddi-----Llanelli, ■■ • 125 '* Wyddgrug------Llnndyrnog-—Bnla------ Llaniiiloes------Caernurfon, • 126 Marwolaethaìi l\iodasau, 126 €h POTTSYILLE. A.Kriifr«j«(piSw)ildfft y » Mlnlng U,e«i»tei,' ^jf^ 'J$M\