Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

«Nl WYR Nl DDYSG— Nl DDYSG Nl WRENDY." ben wmm GYPRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERIOA ©YM<1I)IBID1DIBM<B <&m m0 TOWAI&ÎIDS. CVF-IX] MA 1,1852. [Rhif. 95. CYNNWYSIAD. Yr eglwyoi a'u gweinidogion, 85 Llofiìon i'r Seren, • • • .89 Amry wion. 90 Dadguddind lladrad hynod, • • 90 Dadguddiad Hynod yn hen Senedd-dai Prydain, 91 Y Golofn Washingtonaidd, • 91 Gwnewch bob peth ym dda, • • 91 Llythyr o gymeradwyaeth i'r ' arch. E. D. Tho- 'mas, ar ei ymadawiad o Ebensburg, - 92 Dyddiau ieuengctyd, - • • 912 Dadl dau brydyddo barth myned i'r America, 92 Bibl Gymdeithas Gymreig swydd Liclcing, Uhio, 93 Ffraeth-ddywediadau, - • • -93 Sylwadmi ar ysgrif Robert Owen, • • 94 Englynion i'r 8eren Orllewinol, • »95 Y tebygolrwydd rhwng Josepn a Iesu Grist, 95 Cael allan dwyll, .... 95 Hugh, Llwyn Cynfael, • • • -96 Dadguddiad gwythienau newyddion o 10 yn swydd Schuylkill, - • . 96 Tesrynau a gwobrwyon i Feirdd a Llenorion Cymreig America, • - - - 98 Englynion a gyfansoddwyd ar Etholiad Mr. Le- muel D. Jones, i Fwrdcisiaeth Miner»ville. 98 Iorthyn Gwynedd, .... 93 Anerehiad at Eglwygi y Bedyddwyr Cymreig yn Pennsylvania, ... 98 Damwain ofidus a marwol, - - - 93 Damwain alarus, ... . . 99 Cydnabyddiaeth ddiolchgar i drígolion Steuben, Remsen, a'u hamgylchoedd, "<\ . 99 99 100 100 100 100 101 101 101 101 Corffoliad eglwys ac urddiad gweinidog yn Bloss- burg, Pa:, ..... Eglwys y Bedyddwyr Cymreig yn Pittsburg, Ymadawiad gweinidog, Gweithred ysgeler, ... Gentdìgaetliau, jpriodasau, Maricolatthau, Y gorlifiant yn California, Cystadleuaeth y dinaeoedd, Y llythyrdoll allfprawl, Mebiad— Oofyniadau., HANESIAETH DRAMOR. Pr dain Fawr—Drylliad y Birltenhead, 102 Ffraingc, &c. • • • • - 102 T^wysogaethCymru.—Din asmawddwy, • 102 " Conwy-----Caergybi-----Rufhin----- Yr Ysbryd-----Cljdach, ger Aber- tawy—Marwolaeth ddisymwth— Llanelli—Rheilftordd Glyn Nedd, 103 " Tregolwyn, Morganwg, • 103 " Marwolaeth y Parcn. Benjamin Da- vies, Cilfowyr-----Frost.Wüliams, a Jones-----Merthyr Tydfil—Dy- gwyddiad galarus—Tro rhyfedd, 104 " Trawstynydd-----Dafud eppiliog— Pontypridd-----Llanelli, Bry chein- iog—Uunan laddiad dychrynllyd, 106 " Dygwyddiad golarus, . 106 " Cuergybi,-----Y Fenni, . • 106 " Marwoteethau I*rioda*au, • 106 Mawiob, 106 \1Î POTTSVILLE. rgraffwyd yn Swyddfa y • Mlnlng Re£t8t*r.'