Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^Pfl^^ "Nt WYR Nl OOYSG-N» DDYSG Nl WRENDY." ^^^P^^ NtÜ ÖYFRWNG GWYBOBAETH I Hîli GÖMER YN AMERÎCA CVF IX] tlíMMÈMMB <BM$ E. HSWAMÔ EBRILL, 1852. CYNNWYSIAD. Agwcdd Ewrop, • Undeb Cristionogol, .... Tarian Cymro. .... * Henaint ni ddaw ei hunan " Ffydd yn ei pherthynas â gobaith a'r pethau ni welir, ..... gylwadau ar Amddiffyniad Dic Shon Dafydd, Çynghor a'i fawr eisiüu, .... ' Yraddiddan rhwng Dirwestwr ag Un hoffo lym- aid baeh, ynghyleh y swn raawr a wneir yn y dýddiaü hyn. &c. - . Cymdeithas Féiblaidd Ebencser, Freedom, swydd Catteraugus, C. N. Aur Califtbrnia, .... Beudy Gwydr, .... Damwain angouol rhýfeddol, • . . Marwolaeth Cybydd. . Dygwyddiad dychrynllyd, .... Consuriaelh yh sirGaenarfon, Ýchydig o gamsynied, ..... Eglurdeb teuluaidd...... jyiywiau poblogaidd,..... '', j^Bglyn i'r Tobaco, - .... Cofiant y Parch. Thomas Hughes, Bryniau y Cymry, swydd Licking, O., Llosgiad Tŷ Cyfarfod yn ühio, Runners Liverpool—Twyllo Ymfudwyr, Ffordd gyflyin i fyned i Califfornia, Dychwr.liad Cymry o Caliöornia, • ; Ymadawiad Gweinidog, .... Y Llythyrau ar Hanes y Cymry, Ysgol Snbhothol y Bedyddwyr Cjmreig yn Car- bon'lalá . #Coti»nt M^try Williams, Cnrbondale. I glwys Gymreig y Bedyddwyryn Pittston, Pa , Urddiad gweinidog yn yr un He, Y Bedyddwyr yn Cincinnati. Gentdigaaethau, ì'iiodasau,, Männolaethau, 80 80 81 81 81 £2 HANF.SIAETH DRAMOR. Prydain Fawr— Ffraingc—Madagasgar, ■ 83 Tjuysogaeth Cymru.—Marwolaeth Isuan Gwynedd, 83 •' Wiecsam—Rùthin—Caerfiìli, 81 Mallwyd—Llofrüddiaeth, 84 " '' Marwolaeth y Parch Thomas Thomas, Nantgẅ'yn, <tc. 84 " " Èto, J.Llewelyn. Iìhydwilym,84 " " Eto. Strphen Jones, Yew., 85 " •' Tnro Simne gan fcllten, 85 " " Marwoliicth ddisymwth, 85 " •' Damweiniau —Priodas hynod, 85 " " „ Penllin,—Pontÿpwl—Pont- ardawy—Cydddÿgwydd- iadau hynod—Damẅain, 85 *' " Marwolaethau, Priodasatt, 86 Manioií, îiOTTSVIt,LEi ^ÍIÌ^^^ WẂyÜyüSwyadfíty .MinlngRegtstcr.' @^^S)^^Q