Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL. Cyf.YII] RHAGFYR, 185Q. [RiiiF- 48. CYMDEITHAS NEWYDD. •' Pregethwcli yr eíengyl í bob creadur " Y maecynnygiad ar droed yn bresennul i «efyálu Cynideithas newydd yu Nghymru, dylien yn bou yw tief'iiU moddioa eymhwysa digonul i gyöawni ewyllys a gorcbyinyn Crifct yn y geiriau, "Piegethwcb yr efengyl i bub ereadur," yn fwy llythyrenol. Rhoddwn y rlieolau caulynnl o'r "Be.âydd* iwr," er daugns egwyddor y gynideithas aeu yr Undeb: I. Bod yr Undeb yn gynnwysedig o bawb erefyddol, o bob euwad a ewyllysiout gyd- weithredu. II. Boa yr Undeb ì weithredu drwy offer- yndod dirprwya^th o ddetholiad yr aelodau yu gyftredinol. III. Mai gorchwyl, ac unig ddyben yr Un- deb fydd dewis, cynual a danfou pregethwyr neu efengylwyr i bregethu yr efangyl dan y fath amgylchiadau ag a wnai yn bossibl i gymmaint o drigolion yr ardaloedd ei clily w- ed ag a oiygid gan Grist yn y geiriau 'l pob creadnr." [Golygir ei fod ef yn gorchymyn ynproti yr hyn a orchymyniryn bossibl. tlrwy ryw toddion. Tybir liefyd ibd y peth hwti a orehymyuwyd heb ei gael yn bossibl dan y trefuiadau a thrwy y moddiou sydd genym ; ac, am hyny, bernir fod creu arngylchiadau ychwanegol, a threfniadnu uewyddioii, yn hanfodol i briodol ufudd-dod.] IV. Mai y ihai caulynol fydd yr amgylch- iadau ychwauegol. a'rtrefuiadau newyddiou. dan y rhai y cais yr Uudeb ddwyn yr efeugyl i glyw "pob creadur," yn yr ystyr aelaethaf a ulygid gan y Gorchymyiiydd. 1, Y bydd i'r efeugylwyr a ddanfonir gan yr undeb fod yn ddynion an«hyffredin o ran don au poblügaidd, ac o rau y sou am danynt; am eu galluoedd a'u llwyddiaut, ac effeithiau eu llafur cyn eu dewis—y bydd iddynt fodyu rhagorol eu duwioldeb, eu doethithiaeb, a'u sel—wedi eu dethol o fysg y rhai penaî o weiuidogion a phregethwyr, heb ofai ain y sect y perthynatit id li. 2, Y bytld iddynt fod yn rhaî parod i gyf- Iwyno eu hunainj eu banisera'u gaüuoedd yn ÿwbl i'r gwaith. Cti. TLI. 36 3, Y bydd iddynt focl yu ewyllysgar i ore- gethti yti tleithiol; ac yu nlluog i udyuddef angbysuron uc aníihy.âeusderttu yn tiglyn â l'hregetliu yn yr henlydd a'r •• prif'-rryrdd a'r Criemi." «üti ddryg-liin a drwg-d ynioii. 4, Y bydd i'e rhai a dduifuuir giu yr Uti« drUij'uneâ ailan heb ddityn mw tturhyio cnuf ad, fel na rwystrer iieb i wrnndo gan wrth» bleidiaeth. [Golygir fod y ditiyg yn hyn, ô hniian, yn ddigntml i wueud öylUwaiaJ gti Crist yu arimtiosibl 1 5, Y l»ydd iddynt bregethu allan, ueii mawtt adeiladau cyhoedtltis, ac nid mewn capelau, neu adeilad a fo wedi ei " agor,'' ei neilldao, neu ei " gyssegru" i fod yu Ue addoliad; fel na rwystrer aeb i wrando gau ragfaru yn er« byn y Ue. 6, Na fydd i ddim casgliad gael byth soo am dano mewn cyssylltiad â'r pregethu. 7, Y bydd i'r pregethu fod bob amser mewn dull ac ysbryd a lwyr argyhoedda bob calon. foddybeu uwch a mwy mewn golwg na di- wygio, dysgu, na difyru; ac mewn modd a ddetigys yn ddifethbeth yw y dyban pwysic- af mewn golwg, sef argyhoeddiad yr etiaid, a clwyti dynion i gyssegru eu hinaiu i Gris:. 8, Y bytld y pregethu i f.ij tnor anfyuych yti mhob lle, í'el ua bydtl modd i ueb ei oso I i lawr yti rhestr ei betbau cyfi'reJiu, uu'i ddU brisio o herwydd cyrinefiudra. 9, Y bydd i'r pregeihu fud, byd y gellir, ar oriau pan na fydd neb yn auallupg yn yr ardiil i fod yn bresennol, oherwydd ei rwyrn- au i fud gydag erajll yu eu cyfarfudydd ar- ferol. 10, Y bvtld i'r eglwysi a fo mewn cyssyllt- ,-aiI à'r Undeb gael eu hannngi roi pob cyf« letisdra augenrheitliol, a chefnogrwydd i'w haelodau deithio i'r manau y bydd" yr efeng. ylwr yn pregethu, er mwyo cyuhyrfu sylw a chywreinrwydtl, ac awydd drwy yrhull ardal i ymgasglu î wrando, ac er mwyu rhoddi ea cefnogíielh a'u gweddiau o blaid yr achos. 11, Y bydd i bob pregethwr. o atifoniad yr Umleb, fod yn un y gellir ymddyried IddO berfi'aith rydtlid i ymddwyn yn ol ei ddoeth- ineb, dan amgyl '.hiadau, yti hytrach ua bod un atnser yu rhwym i ddilyn ffurfìau ac ar- feriou—y bydd iddo fod yn rhydd i bregethu yn fyr neu yn faith> yn ol yr BIngÿlöhiad,,—y