Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL. Cyf.YIL] TACHWEDD, 1850. [Rhif. 74. DYFYNIAD 0 BREGETH. " Gwŵe yrhwn sydd yn ymryson â'i Luniwr."— Esaiah 45. 9. * " * * Hhblaw y gwahanol clduuiau a nodwycl yn barod, drwy ba rai y rnae per- Bonau neu unigolion yn yinryson â Duw, nod- wn un arall cyn lerfyiiu, sef ymrysoniad cymdeithasol neu wladwriaelhol. Maellaw- er yn ymddwyn ac yn gweiihredu fel pe na byddai cymdeithasau a gwledydd yn gyfrifol am eu gweithrediadau. Ystyrir gan lawer y gallant fftirfio cyfreithiau a cbymeradwyo penderfyniadau beb fod mewn un modd yn gyfrifol am hyny iLywodraethwr y bydoedd. Paham nad ydynt yn gyfrifol ? Beth yw cymdeithas ? a pha beth yw gwladwriaeth ? Maent yn gwahaniaethu oddiwrth unigolion mewo rhifedi. Dyina y gwahaniaeth. Corff- oliad o bersonau wedi ymrwỳmo à'u gilydd i gymeryd eu llywodraethu gan gyfreithiau a swyddogion neillduol, dyma yrdyw gwladwr- iaeth neu gymdeithas. Ac a ydyw y fath ymrwymiad â hwn yn dilen eu cyfriíoldeb i Dduw? Nac ydyw yn y mesur lleiaf. Mae cyfrifoldeb dyn yn gorphwys ar ei berthyaas â Duw, a'i fedrusrwydd i wneud yr hyn ag y mae yn ei orchymyn. Ac nid y w ei gys- eylltiadau gwladwriaethol yn dileti ei berth- ynas â Duw, neu unrhyw gyssylitiad arall, ac o gaulyuiad, mae personau yu gyfrif'ol i'r Arglwydd am eu gweithredoedd yn eu holl gyssylltiaclau. Mae y Crisiion mor rbwym o weithredu yn gydwybodol yn ei gyssyllt- iadau gwladwriaethol, a phe btiasai yn sefyll o flaen y farn, neu yn gwasauaethu Duw yn y nef. Ac y mae yn alarus meddwl fod cyfar- ibdydd poblogaidd a chymanf'aoedd yn myn- ed hoibio i byngciau fel hyn yn ddisylw—yn eu barnu yn auhoilwng o sylw, gan adael yr eglwysi yn eu hanwybodaeth—i fyued yn y blaeu rhywfodd i ymbalfalu yn y tywyllwch. Oes, gyfeillion, y mae gwledydd cyfain— gwiodydd Cristionogol—yn byw mewn ym- rysonau parhausyn erbynyr Afglwydd, ac yu ymgyndynu yn erbyn ei gyf'reithiau. Mae yr Arglwydd wedi tfurfio y llywodraeth wladol i ateb dybeniou neiüdúol—i f'od yu noddod ac yn amddifíýn i'w greaduriaid; ond y mao Cvf. VII. 32 dynion yn eu troi i ateb dybenion hunanol a gwrthwynebol i eicldo yr Arglwydd. Maent yn defuyddio y galluoedd gwladol i ormesu y gwnn, ac yn danfon eu byddinoedd arfog i wledydd estronol i'w hysbeilio "o'u hedd- wch, eu cysuron, a'u meddiannau. Ac y mao y drysorf'a wladwriaethol, yHhon a ddylai gael ei defuydio i daln dyledion tramor, ac i ddwyn yn mlaen weithf'aoedd cyhoeddus er gwelüadau y wlad, ahapusrwydd y"trigolion; ydyw, y mae yr arian a ddylai gael eu def- uyddio at y pethau hyn a'r cyífelyb yn cael eu gwastraffu i gynnal byddinoedd afreidioî —i bwrcasu arfau rhyfel, ac i dalu traul rhy- feloedd gwaedlyd ac angbyfiawn. I'a beth yw hyn? Yniryson ofuadwy yn erbynjDuw ydy w. Mae yv Arglwydd nid yn unig wedi sefydlu y trefniant gwladol, ond y mae wedi dalguddiorheolau pennodoli'w llywodraethu. Ymae wedi nodi allan gymeriadjy^dynioifag sydd i weinyddu fel swyddogion yn y llyw- odraeth. Maent i íod yn ddynion cyfiawn—' yn rhai ag sydd wedi dangos etf' hunain yn deilwng o ymddyriecl y cyhoedd, ac yn gyn- rychiolwyr o hono ef' yn ei gymeriad a'i eg- wyddorion ar y ddaear; neu. fel y darlunia yr apostol hwynt, y maent i fod yn weisiou i Dduw. Nid iddynt hwy eu hunain, nac i ddynion, ond i Dduw. Ac os ei weision ef, y maentiwueud ei ewyllys. Dyma yw dy- ledswydd gwas. Nid ydynt hwy i ddwyn y cleddyf yn ofer. Maenti fodyn cldychryn i weithredwyr drwg, ac yn amddiH'yu i'r rhat sydd yn gwneuthur da. Dytnayw uu o rhe- olau Dtiw i lywodraethau gwladol—dtwis d/jìiion o gymerìad i fod yn swyddogìon yn- ddi. Ond nid ydyut yn gwrando am y peth hyn. Maent yn ethol dynion i swyddau yu ol fel y byddout hwy yn gweled yn oreu, ac nid yn olfel y byddo yr Arglwyddyn eu cyf- arwyddo—dynioti a weithiá allan egwyddor- ion a mesurau y party ag y byddont hwy wedi dygwydd uno ag ef; ac nid rhai a gyf- lawno ewyliys Dttw, ac a ymofyno am les y wladwriaeth yn gyffrediuol. Ac yn aml yr ydys yn gweled f'od dynicm yn cael eu hethol i swyddatt ucliel yn y llywodraelh, y rhai sydd yn ddychryn i ddeiliaid diuiwed, ac yn amddilfyn i'r rhai sydd yu gwuettthur drwg. Maeut yn arswyd i'r caeth ag sydd yn grudd-