Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL. Cyf.YII.] HYDREF, 1850. [Rhif- 74. ADGTPODIAD Y MEIRW. GAN WM. MORGAN, FOTTSVILLE. Phil. 3. 20, 21.—"Canys ein hymarweddifid ni sydd yo y nefoedd, o'r lle hefyd yr ydym yn dysgwyl yr lachawdwr, yr Arglwydd Iesu Grist, yr hwn a gyf- newidia ein corff gwael ni, fel y gwnelir eí' yn un tfürf â'i gorff gogoneddus ef, yn ol y nerthol weithrediad, trwy yrhwn y dichon efe ddarostwng pob peth iddo ei hun." Nid y byd hwn yw cartrefle y gwir Grist- ionogion. Er eu bod yn byw yn y byd, eto riid ydynt o'r byd, Dyeithriaid a phererin- ion ydynt ar y ddaear. Dinasyddion ydynt o'r nefoedd. Y maent yn feddiannol ar hawl dinasyddion a breintiau dinasyddion, a sefydl- ant eu dysgwyliad ar y prawfiadau sydd gan- ddynt o'u hawl fel dinasyddion. Y mae dull yr apostol o lefaru yn y testyn yn profi hyn. " Canys ein hymarweddiad ni (Saes., dinasyddiaeth) sydd yn y nefoedd, o'r lle he- fydyrydymyn dysgwyl yr Iachawdwr, yr Arglwydd Iesu Grist, yr hwn a gyfnewidia eincorff gwael ni, fel y gwnelir ef yn un ffurf â'i gorff gogoneddus ef," Stc: Ond er fod y gwir Gristionogion a hawl dinasyddiaeth gan- ddynt yn y nefoedd, eto ni byddant mewn cyflawn a pherffahh fwynhad o ragor-freintiau y ddinas nesol cyn y byddo y cyfnewidiad a nodir yn y testyn wedi cymeryd lle. Sylwn ar y cyfnewidiad hwn, yn— I. Yn ei natur. II. Yr amser y cymer ie. III. Y dull yn mha un y bydd iddo gael ei effèithio. I. Yn ei natur. Diau mae cyfeirio y mae yr apostol yn y geiriau hyn at y cyfnewidiad mawr a gymer le yn yr adgyfodiad. Y dull ag y bydd y corfi' yn dyfod i fynu o'r bedd. Y mae y corff' gwael hwn, eb efe, i gael ei gyf- newid. Wrth fod yr apostol yn defnyddio y gair "cyfnewid" yma mewn cyssylltiad ag ad- gyfodiad y corff, nid ydym i olygu y bydd i'r corfFgael ei gyfnewid o ran ei rywogaeth a'i hunaniaeth. Corffdynol a fydd yn dyfod i fynu o'r bedd, fel yr oedd yn myned i lawr. Ac nidynunig hyny, ond yr un corft' a fydd. Gwir y bydd cyfnewidiad mawr yn ei agwedd—ni bydd mwyach yn ddaearol, ond yn ysbrydol—ni bydd mwyach yn llygr- €w. VII, 29 edig, ond yn anllygredig—ni bydd mwyach yn farwol, ond yn anfiirwol; eto ni bydd i'r huuaniaeth (idenHty) i gael ei gyfnewid. Y mae rhai o'r philosophyddion yn gwrthwyn- ebu hyn, am nad yw yn gyson à'u hegwydd- orionhwy; ond nid wyf yn gweled fod gan philosophyddiaeth ond ychydig neu ddim i'w wneud â'r athrawiaeth ; o herwydd gweith- red fydd adgyfodiad y meirw a efî'eithir trwy allu Dwyfol, yn annibynol ar ddeddfau natur. Dywedir gan philosophyddion fod y corff'yn ei sefylìfa bresennol yn cael ei gyfnewid bob saith mlynedd, trwy efí'aith yr ymborth ymae yn ei gymeryd, &c. A chaniatau hyn, eto nid yw yn cyfnewid yr hunaniaeth. Y mae y rhai oedd yn ein hadnabod er ys saith mlyn- edd yn ol yn ein hadnabod yn bresennol; a pha beth bynag fydd cyfnewidiad yr adgyf- odiad, bydd yr hunaniaeth i gael ei chadw. Y mae eraill yn ceisio profi y bydd y cyfnew- idiadhwn yn cael ei etfeithio mewn dull tyf- adwy, fel y bydd Uesieuyn yn tarddu oddiar hedyn a fyddo wedi ei hau; ond nid yw hyn eto yn ymddangos i mi yn amlygiad llawn a chyson o adgyfodiad y meirw, o herwydd er fod y tebygolrwydd a'r unrywiaeth yn cael ei gadw yn ol ÿ meddwl uchod, nid ywyr hun- aniaeth yn cael ei gadw yu hollol. Yr oedd rhai ynamcanu philosopheiddio yr adgyfodiad yn amser yr apostol Paul, ac yr oedd yntau yn gydnabyddus á'u hymresymiadau; oblegyd cawn ef' yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid yn eu gwrthwynebu mewn modd meistrol- aidd, trwy brofi hunaniaefh y corffyn yr ad- gyfodiad. Y mae yn proíì hyn yn— 1. Oddiwrth himaniaeth corff Crist wedi ei adgyfodiad. Efe a gyfododd yn yr un corff ag yr aeth i'r bedd. Yr oedd y bobl oedd yn ei adnabod cyn ei gladdu yn eiadnabod wedi iddo adgyfodi. Gwelwyd ef gan Pedr, achan fwy na phum' cant o frodyr ar unwaith. Pe buasai wedi cyfodi mewn corff gwahanol ni buaseut yn eiadnabod; ond efe a gyfododd yn yr un corfF, er ei fod wedi ei ysbrydoli; ac felly y bydd cyrffý seintiau. "Fel fy nghorff iyr adgyfodant." 2. Profa yr un gwirionedd oddiwrth natur cyfryngwriaeth Crist. Nid prynu yr enaid yn uuig a wnaeth Crist, ond efe a brynodd y corff hofyd; ac f'elly bydd yr un enaid a'r un