Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL. Cyf.YíL] MAI, 1850. [RlIIF. 69. BYWYI) JOSEPH, MAB ISRAEL. YN WYTII LLYFR. YN SAESNAEG GAN JOIIN MACGOWAN; -Ac a gyfieidiwyd i'r Cymraeg gan Jon^ Evans, Arferiedydd Meddyginiaeth'. [Ar ddymuniad amryw gyfeillion a ddarllonasant y llyfr bychan a elwir " Bywyd Josepii," yr ytlym yn cydsynio i'w gyhoedoli o 'fis i fis yn y Seren. Argraff- wytl ef yn y flwyddynl812; ac a fwriadwyd yn benaf i dtlenu meddyliati dynion ieuaingc i garu yrYsgrytlr yrau Santaidd. Gan fod yr argraffiad Cymroig mor liyned, barnwn nad oes fawr o'r llyfrau ar gael yn mhlith cin ccnedl yn y wlad hon; a diau gonym na bydd i neb a'i darllcno oin beio am ei gyhoeddi.—Gol.] LLYTÍIYR Y CYEIEITHYDD AT Y DARLLENYDD. Fy Anwyl Gyd-wladwyr,— Y mae manteision y Saeson, ar amryw ystyriaethau, yn llawer mwy he- laeth nag eiddo y Cymry; yn un peth, y mae ganddynt fwy o lyfrau, fel nad oes, braidd un peth nad oes ryw rai yn eu plith wedi ysgrifenu arno ; gan hyny nid yw ddim yn rhyfedd os ydynt hwy yn he- laethach eu gwybodaeth na'r Cymry ; nid o ran bod y Saeson yn feddiannol ar gryf- ach a gwell cynheddfau y maent hwy yn .rhagori, ond o ran bod moddion gwybod- aeth yn amlach yn eu plith. Ni a welwn fod llawer o'r Cymry ag a gaẁsant ou clwyn i fynu yn rheolaidd mewn rhinwedd a dysgeidiaeth AAredi bod yn ddynion enw- og a dcfnyddiol iavrn yn y pulpid, wrth y bar, ac yn y celfyddydau. Yn ail, y mae y rhan fwyaf o'r llyfrau Cymraog wedi cu hysgrifenu ar athraw- iaethau crefyddol, ac am hyny yn fwy buddiol i ddynion ag sydd Avcdi cyrhaedd- yd oedran' a rheswm nag i blant a dynion icuaingc. Ilcfyd, mac y Ilyfrau Cymracg liyny ag sydd wcdi eu cyfansoddi i'r dyben o hyíforddi plant mewn cgwyddorion crc- Iỳddol a dyledswyddau mocsol tuag at ,C.xf. VII. 14 Dduw, cu cymmydogion, a thuagatynt^u hunain, gan mwyaf, wedi eu hysgrifenu mown dull rhy uchel i'w cyrhaeddiadau gweinion i ymserchu ynddynt. Os cdrych- wn i mewn i lyfrgell y Sais, cawn weled yno lyfrau addas i natur a chynheddfau pob gradd ac oedran o ddynion; llyfrau i blant bychain wedi cu hysgrifenu mewn dull difyr a dengar, mcgys yn eu harwain yn bwyllig ^gerfydd eu dwylaw ar hyd llwybr ou dyledswydd ; llyfrau i bobl ieu- aingc wodi eu cyfansocldi mewn dull byw- iog a chyffrous, &c. Wrth ystyricd y peth- au hyn, mi a fecldyliais y gallai cyfieithad o Fywyd Joseph, fod yn fudcliol iawn ,i blant a phobl ieuaingc Cymru, o ran ei focl yn csiampl a phatrwn hynod o dduw- ioldeb, cloethineb, gonestrwycld a diweir- deb ; ynghyd a'r amrywiol brofedigaeth- au, trallodau, blinclerau, a gwahanol ym- wcliaclau Ilhagluniaeth ag yr aeth y pat- riarch ieuangcyn ganmoladwy trwydcìynt; fel nacl ocs un amgylchiad braidd yn de- byg o gyfarfod dyn ar ci daith trwy'r byd nad oes rhyw beth yn Mywyd Joscph yn tebygu iddo. Ac, o ran ei fod yn hanes ysgrythyról, bydd yn debyg o ddenu dyn- ion iouaingc i garu darllen cu Biblau. Am y cyfieithiad, nid oes gcnyf ond ei gyílwyno i'ch dwylaw fcl ag y mae, am nas gallaswn ei wncuthur yn well; gan ei fod yn llawn o ehediadau prydyddawl yn yr iaith Sacsnacg, yr oeclcl yn anhawdd iawn ymwrthod a hwynt yn y Cymraeg ; felly, ocl oes rhai manau ynddo ar yrolwg gynt- af yn cdrych yn llecl dclyrys, gobcithio y bydd i'r darllenydd hynaws a diragfarn, i ystyried ei fod felly mewn llawer o fanau yn yr iaith Saesnaog. Yr wyf ýn awr yn anturio gollwng Josefii bach i'ch plith, gan obcithio y bydd iddo fod, dan fendith y nefoedd, o fudd a llcshad i laweroedd. Yr hyn yvv gwir cldymuniad Eich anheilwng was, &c. Joiin Eyans.o Gaerfyrcldîa, Mohcfln, 1812.