Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN Cyi-.YII.] EBRILL, 1850. [Rhif. 68. M1TFYRDOD AR Y r¥EFOEI>D. " Gẅlad well y maent hwy yn ei chwcnych ; hyny ydyw un nefol." Mk. Golygydd,— Dymunaf arnoch roddi y llinellau isod yu êich Cyhoeddiad defnyddiol, gan obeithio y byddantyn ddifyrwch i rhyw rai mewn byd o drallod,megys ag y buont i minau ar wely cystodd. Mae'r nefoedd yn cael ei galw yti wlad ar gyfrif ei helaethrwydd, lluosawgrwydd ei thrigolion, a'i chynhyrch toreitbiog. Gwlad well, oblegyclyn 1. Na fydd yno ddäm gwendid, clefydau, dadfeiliad, methiant, henaint, nac afiechyd, yn nghlyn â phreswylwyr dedwydd yr au- neddle lonycld: bydd yr enaid yn berffaith rydd oddiwrth afiechyd moesol: ni byddyno afìechyd o halogrwydd, na chlwyfau o euog- rwydd, na dychrynfeydd, riac ofnau mewn nn fynwes. Bydd cyrff pawb o'r trigolion yn hollol rydd oddiwrth bob afiechyd ac aiimherft'eithrwydd naturiol : ni bydd yno neb a'u llygaid yn tywyllu, a'u cìustiati yn trymhau ; ni bydd yuo un Lea a'i llygaid yn weinio», na Job afì gnawd yn ddoltirus, nac uti Mepbibosetb gloff, ua Bartimeus ddall, yn yr holl ymerodraefb fendigaid i gyd : ac ni ddaw brenin braw a'i arfau miniog yno i dori y Ilinyn arian, nac i ddrylüo y cawg aur, nac i dori y piser gerllaw y ffynon, nac i dori yr olwyn wrlh y pydew, ac ni syflir y tŷ tragy- wyddoí byth, ac ni ddjwed neb o'r preswyl- wyr, Claf ydwyf. 2. Ni bydd yno ddim anghariad, ymryson, cenfîgen, na llid, na tnalais, yu yr holl ardal- oodd heddychlon; ond fo fydd perffaith gar- iad yn Uanw yr holl ynierodraeürodidog, a'r trigolion lluosog i gyd mown tindob ffydd a gwybedaeth Mab Duw, yn wr pcrffaitb; at fesur ocdran cyflawnder Crist. 3. Ni bydd yuo dditn tlodi nac angenoctid, ond cyflawuder o bob peth dymunol; ni wel- iryno neb yn noeth nac mewn dillad gwael na gwisgoedd bratiog; ond wedi eti gwisgo â'r haul, ac ar eu penau goronau o ddouddeg fléren ; a hwy ä rodiant gyda'rOen mown dill- ad gwynion—•gomwaith nur fydd eti gwíég C\r. VII. lt hwynt, sef cyftawtidor Adda'r aíl; ac mewft gwaith edati a nodwydd y dygir hwynt i ly3 y Brenin. Ni bydd yno ueb yn sychedu j ond pawb yn yfed o'r ffrydiati grisialaidd, ao o'r dwfr bywiog ng sydd yn tarddu o dan or- soddfaingc Duw a'r Ooa; ao yn yfed y mo- lus-wiu ÍJysieuog, súgno Sttöd y pomgranadati nefol. Ni bydd yno neb yn newynog, ond p'awb yn gwledda ary tlo pasgedig, yn bwy- tá y manau cuddiedig, ac yn cael eu diWallii yn barhaus â'r ffrwyth yr hwn sydd yu nghá- nol paractwýa Duw. 4. Ni byddyno ddim tywyllwcho orthrym- deran, cystuddiau, nac adfyd ; na nos o af- lwyddiant; canya ni bydd nos yno, ac ní> fachluda eu haul mwyach, a'u lleuad ni phalla: yr Arglwydd Dduw fydd ìddynt yn oleuni tragywyddol, a dyddiau eu gaìar a ddarfyddant; a'u goleuni hwy ydyw yr Oen ; ac y máe yr Arglwydd Dduw yn goleuo iddynt, a hwy a deyrnasant yn oes oesoedd. 5. Ni bydd yno ddim tywyllwch na galar. Duw a sych yinaith bob deigryn oddiwrth eu llygaid hwynt; a marwoiaeth ni bydcl mwyach. na thristwch, na llefain, na phoen ; troir ttistwch yn llawenydd, a'u hwylofainyu dragywyddol orfoledd ; goddiweddant law- enydcl a hyfrydwch, cystudd a galar a ffy ym- aith ; llawenydd tragywyddol fydd iddynt; canya hanwyd golouni i'r cyfìawn a llawen- ydd i'r rhai tiniawn o galon. Er iddynt gael prydnawn cymylog, helbulus ac wyloftts, yn y byd hwn, èrbytt y boreu y bydd gorfoleddi 6. Ni bydcä yno neb o'r trigolion yn ofid nac yn angbysur i'r gymdeithas nefol ;—ni bydd yno feddwon i derfysgu, nac i fytheirio rhegfeydd, a^llwon anllad ; na neb cribddoil- wyri ormesu, nac uu Pfaaraoh i erlid, nac uh cybydd i eiddigeddu, nac un i chwenyorra gwinllan Naboth; ni bydd yno un Goliah { ddifenwi byddinoedd y Duw byw, öac un Hatnaii falch yn ceisio crogi Mordecai dduw- iol, nac ]m\ Alhaliah yn ceisio Uadd yr hatl breainol, nac un Ahitophel ddiohellgari roddi cynghorion drwg antwéidiol, nac ttn Judas i fradych'i a chysan rliagritbiol. Ni bydd yno gelwyddwyr, na thwyltwyr, na thorwyr am- raod, nac un nm ddyrchafu oi Imn, ua nob ■ fynod trwy y wlad hono i godi plaid i am_ ddilTyn ru hutiain, fel y maa rhai yn uin tíoçs