Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GYFRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA. ^S 60LYGEDIG GAN Y PARCH. J. P. HARRIS, MINERSVILLE. \ Cyf.V-] MAI, 1848. [Rhif- 46. £ CYNN WYSIAD . Y Chwyldroad yn Ffraingc. 101 I Gwyl Genedlacthol Palmyra, Ohio. . 117 "Cardygymmydogfeltidyhun," - 103 j Cyfarfod Trimisol Utica, - • 117 Flwrn o dân poeth, - - - - 103 j Corffbliad yr Ail Eglwys Fedyddiedig Gym- Bylwedd pregeth ar y gwyrthiau, - . 104 í rcigynUticn,......118 Diysgogrwydd a phenderfyniad Masimilian ì yggol Sabbothol'y Bedyddwyr yn Utica. m- ynghylch Crietìonogaeth, - 1C6 j gongl Pearl-Street a Broad-Way, • 118 Yglnddfa,.....107 ; Marwolaeth resynus meddwyn, - - U8 Sefyiîfa addysg yn Nghymru, - - 108 j Damwain tmgmà, - llö Achub y blaen, - - - 108 j Dymunia<i a chydnabyddiaeth y brawd Levi Cadwedigaeth babanod, • . 109 i Harrioe ... . . 119 Cymmedroldeb mewn tybaco, - - 111 | Diddanion, - • • • • •• - 112 .! _ ., , j Genedigaethau, ..... 119 GoFYNiADAtr, •'•■"• $ -".;' „• U2 ; Priodasau, - .....119 ì Marwolaethau, .....119 CONGL Y BEIRDD. ì ____ Lîíneîlau ar agoriad Horeb, Miner6ville, 113 ', Meddiannau diarddeledig, - • 120 Englynion ar briodas y Parch. J. P. Harris. 113 ! Tan mawr yn Pittsburg, • - - 121 Gwraig yn eisiau, • • • - 114 1 Caegliadau yn swydd Oneida at Addoìdy y Anffyadlondeb merch, - - - , 114 ! Bedyddwyr Cymreig yn New-Yorlt, - 121 Y ídannodd, 114 ; ____ ; HANESIAETH DRAMOR. ÎNewyddionEwropaiddpwysig - - - 121 Lt-AWEB mrwn ycuyDio, 114 1 1 TYWYSOGAETH CYMRU. IIANE8IAETH GENIIADOL. j Y" Sant» wedi troi yn lleidr. - - 122 Ceylon Asia, • » •", • . . 116 ' I)irwe6t 8* -Hen langciau wedi dyrysu— Urdd- ' ' j iad gweinidogion—Rheilffordd Deheudir ! Cymru— Y Cynghroir Elcngylaidd— Beth- HANESIAETH GARTREFOL. esda-Hawen,Ceredigion-IeunnGwyneddl2'J Cýfarfod Trimisol y Bedy ddwyr yn Ebeneier, I Y Parch- D- R- Stephen-Siryddion Cymru, 124 Raccoon, ewydd Gallia, Ohio, - - 117 . Priodasau a Msrwolnethau, - - - 124 Tarawiad mellten, - - - - - 117 ! Manion, • - - • 1~4 POTTSVILLE: ARGRAFFWYD YN 8WYDDFA Y"MINERS' JOURNAL, 1848.