Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GYFRWNG- GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA. Cyf- IV.] GOLYGEDIG GAN Y PARCH, J. P, HARRIS, MINERSVILLE. TAC HWEDD, 1847. [Rhif- 41. CYNNWYSIAD. Byr olygiad ar helyntfon teyrnasoedd, - 251 J Gofidiau yn lluosogi, • À ' - - 267 Y llong tìilo,.......252 | Cymmanfa yr Anymddibynw^r yn ordaloedd *«f>uw cariad yw,......253 J'ottsville a Danville, - - 267 Amser genedigaeth Crist......254' Newyddion truenua o Mexico, - -267 Ÿ cnwd pytatw,......255 \ Genedigaethau,...... 268 Hanes y Mab Afradlon yn ei fabandod, - - 256 j Priodaeau, -..... 268 Anerchiadi'r ieuengctyd, - - - • 257 Marwolaefhau. ...... 268 Gohebwyr cas i olygwyr, ..... 258 Byr gofiiint Mrs. Sarr.h Jones, Blaieley, • 269 Cymundeb cymysg,.....258 Ymadawiad gweinidog, ... 270 Y Jesuitiaid, ....... 259 í EtíoliadPeiinsylvania, ... 270 YrHydref,.......261 ì Switzerland,.......863 | HANF.SIAETH DRAMOR Atebion i Ofyniadau Ioan, - • - - 26,'t ! Prydain Fawr, lwerddou. &c. - • 270 Gofyniadau,.......263 \ Hofruddiaethahunah laddiad yn ParÌ8,Ffraingc,27l 1 Y cynhauaf yn Ffraingc, .... 271 CONGL Y BEIRDD. j Lady Jane Peel, ...... 271 Myfyrdod mewn mynwent, - - 264 i Iwerddon........ 271 Cydnabodaeth i'r Parch. Theophilua Jones, í Taro e»lwyn gan fellten, &c. &c. - - - 272 CaercfrogNewydd, ameianrheg, • 264 | TYWYSOGAETH CYMRU. Flcn o Ferwyn, .... 265 „ . , ... I.linellau ar fynediad Ellis Price o Gaerefrog i > »amw«ln anf uo1 mewn Swa"n &°< ' 273 Wiscousin, . . . . 868 [ Sl0medl3aeth' ' ' • " ' * 273 Bedd fy n-hariad. - . . 2C5 ' C°™: * *..... 273 a ŵ0 i Waeddgrug,....... 273 HANESIAETH GARTREFOL. | Dolgellau, ...... 274 LlafurYsgol Sabbothol y Bedyddwyr Cymrci* \ Priodaf \ ' " ' ' . '' . ' * jj?J ynUtica, . . . . S 266 í Marwolaethau, -. • .- ; " • 274 Cydnabyddiaeth o'r Iwerddon, . • 266 | __________________— Cofiant Mrs. Sarah B. Judson, - . ggg Llafur Ysgol Sabbothol Ebeneser, Freedom, S67 Mftmon> * * * • * " ' • - 974 POTTSVILLE: AÄŴRAFFWYB YN SWYDDFA Y"MINERS' JOURNAL." 1847. «&>S*£_}SS-I