Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'CÌ "Nl WYR Nl DDYSG— Nl DDYSG Nl WRENDY." GYFRWNG GWYBODAETH I HIL GOMBRYN AMERICA. GOLYGEDIG GAN Y PARCH. J. P. HARRIS, MINERSVILLE. Cyf IV-] MEHEFIN, 1847. [Rhif- 36. CYNNWYSIAD. Sylwédd" pregeth, • • - 125 Dewiniaeth yr Aifft, - . - - 127 Gwerthu dynion, .... 129 Anghyfnewidioldeb Duw, - - - 130 Adgyfodiad y meirw, - - 131 " Chwilio, - - - - 133 Ymarweddiad anaddas yn rhwystr i lwyddiant yrEfengyl, 134 „ Mis Mehefin, - - . -136 Yr Ysgol Sabbothol, - - • 136 GoFYNIADAU, - - - - - 137 ) Dyciiymmyg, - - • - • 137 CONGL Y BEIRDD. Profiad yr Awdwr» - - . . . 138 Emyn,........ 13g Englyn—Wrth glyweddolef maban, - - 138 " Wrth ddarllen llythyr, - . - 138 Cerfiedig ar feddfaen W. Griífiths, 138 " Wrth ganfod Meddwyn, - - 138 Oys.ur y Cymro,...... 138 Cliiìgìng to Earth, - - . . . - 138 Pennillion a anfonwyd at Mr. Llewelyn Lewis, Pinegrove,.....- 139 Cân,........ 139 Bedcr"áfgraff Edward Roberts, • - - - 139 Pr hinsawdd,...... 139 Ar farwolaeth Wm. Mathew, Llysfaen, - - 139 HANESIAETH G;ÊÌiIÂD0'L. Yr Undeb Cristionogol yn Abersiwgi-, - - 139 Cyfarfod Trimisol Youngstown, - - - 140 Ymadawiad gweinidog,..... 140 • Cylchwyliau Caorefrog-Newydd, - - - 140 Gweithred y Tiwyddcdau, - - - 141 Gwrthgaethiwed Politicaidd, 141 Y Telegraff rhwng Pottsville a Philadelphia, 142 Campbell ar Undodiaeth,..... 142 Cymdeithas Lesawl yr Hen Frythoniaid—Utica. 142 Gwenwyno triugain o bersonau mewu priodas ynTexas, ...... 143 Brwydr Cerro Gordo, - - - - - 143 Symudiadau diweddarach, .... 143 Afreoleiddiwch gwarthus mewn Capel yn Pitts- burgh,.....- 144 Eglwys Esgobawl newydd Pottsville, • - 144 Bedyddiad hynod, - - - . - -• 144 Y Cylchwyliau,...... 144 Priodasau, - - - - - - . • 144 Marwolaethau, • - - - - • 145 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr, Iwerddon, &c. - • 145 Ffraingc, - > - - • 145 Darganfyddiad hiliogaeth hynod, - -145 YRechabiaid, .... 145' Hunan-laddiadau, - • • - 146 Damwain ddychi-ynllyd mewn gwaith glo, 146 Ymfiidiaeth i'r Unol Dalaethau, - • 146 Newyn Iwerddon, - - - - - 146 TYWYSOGAETH CYMRU. Sefyllfa y wlad,..... Rhestr o Siryddion presennol y Dy wysogaeth, Y Mud a':.' Byddar yn Nghymru, Dinbych,...... Tredegar,........ Tori Coes yn ddiboen,..... Priodasau a Marwolaethau, .... Manion, n...... POTTSVIÌ'iLE: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "MINERS' JOURNAL." 1847. 146 146 147 147 147 147 148 148 *&*^î