Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GYFRWNG GWYBODAETH I HÎL GOMER YN AMERICA. GÖLYGEDIG GAN Y PARCH. J. P. HARRIS, MINERSVILLE. Cyf IV] EBRILL, 1847- [Rhif. 34. Adoniram Judaon, D. D., - - 77 Adfywiad crefyddol, .... 79 Adgyfodiad y meirw, • ... 81 V. bêl ddû a'r bêl wen, ... 33 -ij&lwedd pregeth, g4 Charles II. a Wm. Penn, ... 86 -Gemau dwyiýddol, . . . -87 Nodiadau ysgrythyrol, ... 88 Yr Anffyddiwr a'r Cristion ar eu gwelyau angeu, 88 Diarebion Arabaidd, ... 89 Gẅeddi, ...... gg Atebion, ...... 39 GoFVNIADAU, - . . . - 89 CONGL Y BEIRDD. Dérbyn wyneb, .... Y Meddyg da, Y Cristion yn yr anial, Dolef yr annuwiol mewn cyfyngder, I'r Daran, ..... Y meddwyn, .... HANESIAETH GENHADOL. Cÿflwr moe8ol China, Marwolaeth Mra. Lydla H. Devan, Canton, Marwolaeth Mra. Maeon, Tavoy, • . Marwolaeth Mr. Sturgeon, o Clarence, Ffernan- do Po, • CYNNWYSIAD. Llwyddiant Cenhadiaeth y Bedydd'r yn Barìaal, 94 Bedyddwyr, • • - • - 94 Goddefiad crefyddol ar ol erledigaeth yn Twrci, 93 Madeira, Jamaica, HANESIAETH GARTREFOL. Dygwyddiad galarus yn Youngstown, - 94 Y marw yn fy w, - • - -94 Gwrthgaethiwed â'r Fibl Gymdeitbas, • . 95 Ysgol Sabbothol Eglwys laf y Bedyddwyr yn Utica,.....96 I.lafur Ysgol Sabbothol Bethel, Pottsville, 96 Gwobr o bump cant o ddolerau, ... 96 Cyfaríbdydd yn achos y newyn yn Iwerddon, 96 Mochyn mawr, • 96 Genedigaeth, .... 96 Priodaa, ..... 96 Cotìant Mrs. Mary Evans, - . - 96 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr, Iwerddon, yr Alban, &c, • 9T Maes y rbyfel,—Rhufain, .... 98 TYWYSOGAETH CYMRÜ. Marwolaeth a chladdedigaeth yParch. TbomM Morrls, CasnewyddarWysg, • Priodas anrhydeddus yn Ngwent, • Cledrffordd Deheudir Cymru, Blaenau-gwent, swydd Fynwy, Maaion, „..»•• POTTSVILLE: ARGRÁPFWYD YN SWYDDFA Y^MINERS' JOURNAL." 1847.