Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Nl WYR Nl DDYSG—Nl DDYSG Nl WRENDY." J&ff AJjlUJw J m GYFRWNG GWYBODAETH HIL GOMER YN AMERICA. GOLYGEDIG GAN Y PARCH. J. P. HARRIS, MINERSVILLE. Cyf. IV-] MAWRTH, 1847- [Rhif. 33. CYNNWYSIAD. %Buchdracth y diweddar Barch. John Stephens, Soutb Trenton, C. N., 53 Pwysigrwydd dyledswyddau teuluaìdd, • 54 Yr agoriadau, - - - - - 54 >«Alexander Mawr, .... 55 Dysgeidiaetìi Crist, ... - 51 < Arwyddluniau, ..... 53 Rheolau i bobl ymddwyn tuagat weinidogion, 61 Nis gellir priodoli y rhyfeloedd uchelgais a gym- merant le i Dduw, &c, 63 SiíiTh Jrugarcdd i gorffdyn, - - -64 ... MîSMtiwrth, 64 Byr-gofiant Jeremia Roberts, - • - 65 GOFYNIADATT, ..... 76 CONGL Y BEIRDD. Englynion ar amrywiol dcstynau, 76 Pale y mae Llewelyn Machno, - • 76 Llinellau at Hil Gomer yn America, - • 77 Emyn ar lwyddiant yr efengyl, • - 77 Annogaeth i wrthgilwyr, 77 Cydnabyddiaeth cyfaill am rodd Nadolig, 77 HANESIAETH GARTREFOL. Adfywiadau crefyddol, • -67 Y dyoddefwyr Gwyddelig—Newyn a thrueni, 68 Y Gydgynghorfa, - - - 69 Llywodraethfa Pennsylfania, - . - 68 Hunan-laddiad, 69 Ebensburg, - - - - - 69 Llofruddiaeth ac hunan-laddiad, • -69 Dirwyo Gwyrodwyr yn Utiea, . . 70 '.' Volcano" mewn dwfr, ... 70 Rhyddhad y caethion yn Deloware, • • 70 Rhuthrdoriad a thân arswydus, - - 70 Y Telegraft' Trydanawl rhwng Pottsville a Phila., 70 Ymosodiad eofn, - ... 70 Godineb a llofruddiaeth, - - -70 Rhuthrdoriad agerfad a cholli by wydau, - 70 Llofruddiaeth yn Plattsburgto, - -70 Amrywion o Pittsburgh, - 71 Llafur Ysgol Sabbothol y B. C. yn Pittsburgh, 71 Damweiniau yn y gwcithfaoedd glô, - - 71 Agoriad addoldy newydd y B. yn Danville, 71 Rhybudd eto i feddwon, 71 Genedigaethau, .... 73 Priodasau, • • - - -72 Marwolaethau, 72 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr, Prwsia, Ffraingc, Portugal, Hun- , gary, Spaen, Iwerddon, &c, Awstria ac Italì, 73 Rhufain—Mexico, - - - - 74 HANESIAETH GENHADOL. Burmah, China, Y gaethes fechan 0 Abyssinia, 74 TYWYSOGAETH CYMRU. Llangynog, Llynlleifiad, &c, Marwolaeth drwy oerfel, Maesteg, Caergybi, Mon, Penybont-ar-Ogwr, Y Frech Wen, Priodasau, • • Marwolaethau, 75 75 75 75 75 75 76 76 76 Manion, POTTSVILLE: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "MINERS' JOURNAL.' 1847.