Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL; W GYFRWNG G-WYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA. G0LYGED1G GAN Y PARCH, J, P, HARRIS, MIN£RSV!LLE, Cyf- IIL] IONA.WR, 1846- [Rhif- CYNNWYSIAD. Adnabyddiäeth o Grist Croeshoeìiedig, tìylwedd pregeth, - Y bedydd Cristionogol, - YFfordd,...... Cyfryngdod Mr. J. Rees, • Atebiad i Ofyniad R. Wolley, " " Pelican, - GOFYNIADAU, CONGL Y BEIRDD. Hiraeth........13 Galar-gàn a wnaed i Mary Thomas, Palmyra, 13 , HANESIAETH GENHADOL. Cofres o eglwysi, &c., y Bedyddwyr drwy'r byd, 14 Bheh Po,........14 Agra,........- 14 Aracan, - - - ■■■"-." - - - 14 Cyfarfod Cenhadol y Bedyddwyr, - - 15 HANESIAETH GARTREFOL. Agoriad addoldy y Bedyddwyr Cymreigyn Potts- ville, swydd Schuylkil2, Pa., - - 15 Araeth y Llywydd, - 15 Esgoriad,........16 Priodasan,.......16 Marwolaethau,..... Cymdeithas Haelionus Dewi Sant yn Ng. HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr, &c„ - Iwerddon, ... . Germany, ..... TYWYSOGAETH CYMRU. Bontnewydd, Maesyfed, Ffiint, ..... Eisteddfod Abergafenni, Pennal, Meirion, Merthyr Tydfil, - - Talybont,..... Llandeilo, ... Fflint, ..... Dinas, Morganwg, Llangefni, - ■ - Hirwaun, .... Ffestiniog, Dinbych, - - - - Llanidloes, - Dolbenmaen, Arfon, - Priodasau, .... Marwolaethau, - - - Amrywion, ----- ■ 16 N. 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 SO 20 20 20 ?OTTSVILLE: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y"MINER'S JOURNAL. 1845,