Skip to main content

39avlun ©ettaWabîI CYMDEITHAS GENADAWL LLUNDAIN. RHIF. XXXII. MAWRTH, 1840. CAPEL CENADOL COIMBATOOR. Mae Talaeth Coimbatoor, yn Ngor-ynys yr Tndia, yn gorwedd rhwng ll°48'lledred Gogledd ; a rhwng 76° 50' a 78° 10' hydred Dwyrain. I'r í 10° 45' ac igledd ; a rhwng 76° 50' a 78° 10' hydred~Dwyrain. I'r gogledd ter- fynir hi gan y wlad a elwir Mysore a'r afon Canvery ; i'r dehau gan y dalaeth a elwir Din- digul; i'r dwyrain gan gyd-ardaloedd Salem a Trichinopoly; ac i'r gorllewin gan y Ghauts, neu resau mynyddoedd Neelgherry a Vellangherry. Dosparthir y dalaeth i 14 o ranau, neu siroedd, (talooks.) Ei helaethder o'r gogledd i'r dehau yw tua 110 o filltiroedd Lloegr ; o'r dwyrain i'r gorllewin, 115. Cyfrifir helaethder arwynebol y dalaeth yn 8,000 o filltiroedd petryal daearyddol; ac uchder cyfartal y gwastadedd goruwch gwastadedd y môr, a gyfrifir tua 900 o droedfeddi. Pellder ei therfyn dwyreiniol oddi wrth gôst Coro- mandel, sydd 150 o filltiroedd ; a phellder ei therfyn gorllewinol oddi wrth gôst Malabar, sydd 80 o tìlltiroedd. Gwlad agored ydyw hi gan mwyaf, gydag ychydig leoedd anial, (jungles,) lle mae amrywiacth o goedydd mawrion, y penafo ba rai yw y teak, y cocd duon, à'r COCdsandal. Cynnyrch arall y wlad ganrnwyaf ywydau, ffwgws, cotwm, alliw glas (indigo.) Y trigolion ydynt agos i fil-fil; o ba rai yr Hindooaid, y rhai a ymranant i lawer iawn o raddau, (eastes,) yw y nifcr fwyaf: y lleill gan mwyaf ydynt Pahometaniaid a J'habyddion, gydag ychydig o Gristionogion Protestanaidd. Mae yno tuag 1(5,000 o Frah- miniaid, 500 o ba rai a weinyddant fel oiFeiriaid yn y temlau ( 2ìa9on'as) cynnysgaethfawr;