Skip to main content

Wp %(sZö 3Batittft ©enaìiatol RHIF. XX. MAWRTH, 1837. CYMDEITHAS G E N A D A W L L L U N D A I N. INDIA'R GORLLEWIN. Y NEGRO DAhL YN BERBICE. Crybwyllodd y Cenadon yn mhlilh y bobl dcluon yn India'r Gorllewin, yn f'ynych gyda hyfrydwch, am ddaioni Duw i lawer o'r rhai hyny, y rhai a gystuddir Ag un o'r an- ff'odau corphorol mwyaf a e.llir ei gael yn y bywyd hwn—sef colii golwg. Soniai Mr. Wray, o Berbice, ryw dalm yn ol, i Mrs. Wray gael ei chyffroi hyd ddagrau, wrth welcd geneth ddu ieuanc yn arwain ei man ddall acoedranus, o'r tir plànu i'r Ty Cenadol, ac yn deisyfu ar iihli gael ei dysgu yn ffordd iachawdwriaeth : ac mewn hanes diweddarach, mae Mr. Howe, y Cenadwr ynNghapel Manover, yn yr un drefedigaeth, yn sylwi fel hyn:—Yr oedd yn hyfrydwchgenyf bore Sabbath, weled bachgen du prydferth, yn arwain geríydd ei law hen Afiicaniad dall i dy Dduw ; arweiniasai ef am fwy na chwe' milltir i fynu y côst; ac am fod y fforcld yn ddrwg, yr oedd gan yr hen wr ffon hir yn un liaw, i'w gynnorthwyo yn ei daith. Nid i weled y capei na'r gweinidog mae efe yn dyfod, canys dall ydyw ; ond ì