Skip to main content

TŵTäìŵT^^^^^ \ jmmnraBa'JiiiiiiiitiR rawuuudBSafmnrMMfcauuuuun DAN OLYGÎAETH Y PARCH. JOHN HTJGHES, CYF. III, CIIWËFROR í, 1895, RHIF, 4. CYNWYSIAD— Y TLAWD A'R CYFOETHOG............................ 97 YE YSGRYTJIYRAU..............l....................... 108 Y BARDD OWSG FEL AWDWR CREFYDDOL.......... 109 CAIN A'R CERUB..................____.................. 114 ASYNOD YN SAINT...................................... 116 DIRGELWCH Y DARAN................................ 117 SIMON 0 CYRENE.....................;................ 121 Nodiadaü—DR. LUNDIE.................................. 125 Y PRIFWEINIDOG YN NGHAERDYDD ...... 126 CWESTIWN LLAFUR........................ 127 O DY I DY.................................... 128 Jo» sS» §L PJSIB DWY GBINIOa, LJ VEEPOOL: ARGREFFIR A OTiyHOEDDIR GAN W. "W. LLOYD, 65, LOW HILL, «flfew .*tâm^.A!Ẃ^ 'ffjfîr •ìúiii. /fmmfífsrait'-iíu^gs^wfíímfcg^P: : ■ f fifr ^SJÌUiUlUWffl^iTlTm f îTrŴJaiUiilÜUifcaä^f "mf.Ëi^UUUUiit5Sfe *y>» «-i^» *y>* "^* *y* *y* *y» *Oj *y>» *y» *y>» »y» *y» »y-» *y>» »y» »y>» *y«» »y>* *y>» »y>» «A, $3» >Ty"