Skip to main content

V» +?/% •%*'/% *^/% rv*/» c^y» ín*/» «\/» «V/» ~ iiliUiUia>Ìi.%W<r^a&UiW^ PARCH. CYF. III. DAN OLYGIASTH Y JOHN HUGHES, M.A. CYNWYSIAD— ANNIGONOLRWYDD POBPETH HEB DDUW .......... 33 DYSGEIDIAETH YR HEN DESTAMENT aM DDUW ..... 40 HEDDWCH ................. ............................ 44 RHAGOLYGON A MANTEISION CYMRU FYDD........ *5 ORIAU GYDA CALFIN................................. 5ü IACHaWDWRIAETH.................................... 51 CARIAD CRIST.......................................... ôl TYLWYTHAU'R BYD AU HARFERION ................ 52 CYFL AWNDER YR YSGRYTHYRAU.................... 53 DIRGELWCH Y DARAN................................ 51 Nodiadau—Y CZAR ALEXANDER........................ 6o DR. McCOSH .................................. 61 PA LB YR YDYMr............................ 61 ETHOLIAD Y BWRDD YSGOL................ 63 Y OYNGHORAU PLWYFOL.................. 63 PRYSURDEB.................................. 64 :pb,is üwy GBiisrioGh. ARGREFFIS A, 01 Éi^ àá^ EÜAGFYR 1, 1894, EHIF. 2. 2wpr^«iiiuLLjjË^ iiiUiuutjaÉ»ä;7rr«fi^ UÜUlf.'íPË* lŴl