Skip to main content

4MMgì^444^^ ^nmmmssmmmmsBBmmÊEisi BAN OLYGIAETH T PARCH. JOHN HTJGHES^ M.A. €YF. III. TACflWEDD 1, 1894 BHIF* i. 11 CYNWY&IAl>-~ "ERMWYN DY ENW"....,..................,.♦..».*« ADGOFION Atë DB HUGHES, CAEBNABFON ........ (GYDA DABLUN.) Y FWYS 0 DDARLLEN Y BEIBL.,......«<...*•„,*,».,„ ** Y MEIBION YN LLE Y TADAU.........,.....,.,.,,..„ 16 ORYM ABFEBIAD......,.....,..,............,.,,.,..... 20 DIRGELWOH Y DÁRAN „„......„.»,„„«,„.».,»„„ 21 DYN ABEIBRAWF ......,„..,...............„.„„„ W TYLWYTHAU'R BYD AU HARFERION .......,„„.„» 8« Y TEITHIWR OFNUS.................................... & Nodudàc-Y RHYFEL.................................... 3« JONATHAN A JOHN BULL ,........„„.„„ 30 CYNADLEDDAU .......,......„.,..., .,„„.. 31 YB •«ALLIANCB".......,.,......,,..,,,,.... 3? PRI8 J3WY GEINIOG. LlVERPOOL: AEGREFFIE A CTIYHOEDBIB GAJÎ W. W. LLOYD, 6$, LOWHILL. flu ,*<é?è$k, .a fe^ .^fâtifa. .j$M IL SlÉ IL ÎSaMBg#»IEBPa''a mm B- >(sA ^^^^í^^i^^^^^^^^í^L.