Skip to main content

CYF. 2. TACHWEDÍ) 1, 1893, RHIF 1. Y BYWYD NEWYDD. GAN Y PARCH. D. POWELL, EYERTON YILLAGE. " Yr wyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ: ac nid myíì mwyach syd^ yn byw, ond Crist sydd yn byw ynof fì ; a'r hyn yr wyf yr awrhoa yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw yr wyf mewn ffydd yr hon sydd yn Mab Duw, yr hwn a'm carodd i, ac a'i rhoddes ei hun i fyny drosof fi."—Galatiaid ii. 20. YN y ddwy benod flaeoaf o'r epistol hwn aruddiffyna Paul, roewn modd neülduol, awdurdod ddwyfol ei apostolaeth, a natur ddwyfol ei ddysgeidiaeth, mewn gwrthwynebmd i ddysgeidiaeth y blaid Iuddewaidd oedd wedi llygad-dynu'r Galatiaid oddiwrth ufudd-dod i'r gwirionedd. Ond nid gormod dweyd fod Paul yn gosod llawer mwy o bwys ar ddwyfol- ueb ei ddysgeidiaeth nag ar awdurdod ei apostolaeth, oherwydd ychydig ddywed am ei apostolaeth yo yr epistol hwn, tra yr amddiffyna ae yr eglura ei ddysgeidiaeth drwyddo, Yn nghyfrif Paul yr oedd gwirionedd yn anfeicrol hwysicach na swydd, ae nid oedd swydd o werth ond can ^elled ag yr oedd yn gyfrwng i ddiogelu, trosglwyddo, ac egluro gwírion- edd. Gesyd bwys ar y swydd er mwyn y gwirionedd, ac nid ar y gwir- lonedd er mwyn y swydd. Yr oedd yn foddlon bod yn ddim ei huu er Diwyn i Grist fod yn bob peth. Egwyddor gacolog ei ddysgeidiaeth oedd cyfiawnhad trwy ffydd yn unig heb weithredoedd y ddeddf o gwbì. líyn °edd ei Efeneyl a amddiffynai gydag aügherddoldeb yn yr Epistol hwn, ac a eglura yn bwyllog a chyfìawn yn yr Epistol at y Rhufeiniaid. Yn y benod flaenaf o'r Epistol hwn profa Paul nad oedd eì Eíengyl ef yu ddynol o ran ei tharddiad na'i nstur. 'Ni dderbyniodd hi oddiwrth ödyn ae ni ddysgwyd ef ynddi gan ddyn, ond derbyniodd hi yn union- gyrchol drwy ddatguddiad Iesu Grist. Nid oedd un elfen ddynol ynddi í aD-Oìharu, yn y mesur lleiaf, ei dwyfoldeb, ond llewyrchodd i'w enajd yn ei hysblander a'i pherffeithrwydd dwyfol. Yr Efengyl ddwyfol hon a ädlewyrchai yn ei fywyd a'i bregethau. Yn yr ail benod dengys Paul pa. íodd y gosodwyd dilysrwydd ei ddysgeidiaeth uwchlaw pob anmheuaeth resymol. Cydnabyddwyd a chymeradwywyd hi gan Iago, Pedr ac Ioan,