Skip to main content

T MIS. CYF, I. MEDI 1, 1893. EHIF 11. ADNABYDDIAETH 0 DDUW. GAN T DIWEDDAR DE,. OWEN THOMAS. " Ac ni ddysgant bob un ei gymmydog, a phob nn ei frawd, gan ddywedyd, Adnebydd yr Arglwydd : oblegid hwynt-hwy oll a'm hadnabyddant i, o'r lleiaf o honynt hyd y mwyaf o honynt. Canys trugarog fyddaf wrth eu hanghyfiawn- derau, a'u pechodau hwynt a'u hanwireddau ni ehofiaf ddim o honynt mwyach."— Hebreaid viii. 11, 12. MAE y geiriau hyn yn barhad o'r hyn a addewir o dan y cyfammod newydd, er dangos y byddai yn wahanol, ac yn rhagori ar y cyntaL O dan hwnw yr oedd angenrheidrwydd parhaus am i'r naill addysgu y llalì, mewn gwybodaeth am yr Arglwydd. Yn gymaint ag nad cedd y gyfraith yn nghalon y hobl, ond yn unig megys deddf y tuallan iddyntj, yr oeddynt ar encil parhaus cddiwith yr Arglwydd, ac yn myned ar ot duwiau dieithr; fel yr oedd eisiau yn wastadol eu dysgu, eu cymhell, a'it hannog i adnabod Jehoyah, a bod yn ffyddlawn iddo. Ond ofer oedd pob dysgu. Am oesoedd lawer, ac yn ddibaid hyd y caethgludiad i Babilon,. mynent fyned ar ol eilunod, gan anghofio yr Arglwydd eu Duw. E"id felly y bydd o dan y cyfammod newydd : " Ni ddysgant bob un ei gym- mydog a phob un ei frawd, gan ddywedyd, Adnebydd yr Arglwydd." Yr ystyr ydyw, ni bydd raid iddynt, ni bydd angen iddynt ddysgu, fel yr oeddi raid dan y cyfammod cyntaf. "Oblegid hwynt-hwy oll a'm hadnabydd- ant i, o'r lleiaf o honynt hyd y mwyaf o honyüt." Pe fydd yr adnabydd- iatth o honof yn gwbl gyffredinol; fe fydd pawb yn fy adnabod. Ystyr hyn ydyw, nid nad ces dysgawdwyr crefyddol i fod dan y cyfammodt Bewydd. Y mae hyn yn groes i weinidogaeth Crist a'r apostolion, ac yrt erbyn gorchymyn pendaDt yr Arglwydd i'w ganlynwyr, i gael eu dysgu i gadw pob peth ar a orchymyrtodd efe. Y meddwì ydyw yn ddiau, y byddai y fath gynydd ar wybodaeth grefyddol o dan y cyfammod newyddÿ, naewn cydmariaeth i'r hyn a ffynai dan y cyfammod blaenorol, fel y gellid braidd ddyweiyd na byddai eisiau addysgu neb. Cyflwynir y rheswm am hyn yn yr adnod nesaf, "Canjs trugarog fyddaf with eu hanghyfìawnder- au, a'u pechodau hwynt a'u hanwireddau ni chofìaf ddim o honynt mwy-