Skip to main content

T MIS. CYF. I. RHAGFYR 1, 1892. -RHIF 2. Y DDAU WEDDIWE. LTJC XVIII. 9—14. [Pregethwyd Sahbath, Hydref 30am, yn Nghapel Kensington.) GAN Y PBIF-EABDD PEDBOG. ID oedd dim a gondemriid yn llymach gan yr Arglwydd Iesu nag ysbryd hunanol a balch, na dim a ganmolai yn fwy nag ysbryd gostyngedig a hunanymwadol. Byddai yn taranu y Gwaeau mwyaf arswydlawn ar ben y naill; ond canai glychau hyfryd 3 Gwynfydau uwchben y llall. Yr oedd Ei fywyd Ei Hun yn gorphoriad perffaith 0 hunanymwadiad; ac yr oedd yn "Waredwr cyfaddas i'r "binderog a llwythog" am ei fod yn "addfwyn a gostyngedig 0 galon." Yr oedd Efe yn casâu hunanoldeb, ac yn caru gostyngeiddrwydd, 0 angenrheidrwydd Ei natur. Ceir dynion yn aml yn condemnio ar daíbd yr hyn a garant yn eu calon, ac yn clodfori mewn geirinu yr hyn a gasânt mewn gwirionedd; ac mae bywydau y cyfryw yn ddarnau anghysylltiol. Yr oedd bywyd Iesu i'r gwrthwyneb, ac yn un cyfan. Deuai Ei eiriau o'i galon, fel y blodau a'r ffrwythau o'r pren. Yn Ei ddysgeidiaeth foesol, tröai yr egwyddorion oedd yn Ei natur a'i gymeiiad moesolEiHun yn orchymynion 1 dflynion Oberwydd hyny yr oedd Ei gondemniad o'r balch a'i gymera- dwyaeth o'r gostyngedig, lle bynag y cyfaifyddai hwynt, a phwy bynag oeddynt, yn dilyn gyda chysondeb deddf achos ac effaith. Arddelai syml- edd dihunan y'n y pysgotwr ar lan y môr: collfbrnai hunanoldeb mewn offeiriad wrth yr allor, yn y deml. Gan fod y Gwaredwr yr hyn oedd, nis gHllai lai na jíwrthwynebu balchder fel y mae tân yn ysu crinwebt. Ac nis oaìi ^eb keb ostyngeiddrwydd fyned i mewn i Deyrnas Dduw: cyfyd hyny nid yn gymaint 0 reol benarglwyddiaetho], eithr o natur pethau. in T!ohyfeiria,ì y sylwadau hyn y rhed y Ddameg a ddewiswyd yn destyn heddyw. Llefarwyd hi wrth y rhai oeddynt " yn hyderu arnynt