Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SWYDDOCOL UWCÍI DEIL ÜEDT) ANHBTNOL T TEILWYR M TN NÖHYMRU. RHIF. 15 O'R GYF. NEWYDD. RHIF. 3G O'R HEN GYF. MAWETH 1, 187G. [Pris Ceiniog YE UEDD A'E PLANT. <*AN Y PARCH. D. E. DAVIES, RÍIYDAU COTTAGE, PWLLHELI- " Y plentyn yw tad y dyn." " HyfEorddia blentyn yn mhen ei ffordd, a phan heneidd- ìo nid ymedy â hi." Er na bu y Temlwyr Da erioed yn ddiystyr o'u rhwymedigaeth i addysgu yr ieuenctyd yn eu hegwyddorion, eto oddeutu wyth mlynedd yn ol, yn y W.D.U.D. a gynhaliwyd yn Eichmond, Indiana, y cafwyd ymdrafodaeth ar y cwestiwn a'i dygodd i sylw cyffredipol; lc o hyny hyd yn awr, nid oes odid ddim sydd wedi tynu üawy o sylw gan ddynion goreu yr Urdd, na pha beth eliir Wneyd er cael gafael yn yr oes sydd yn eodi, a'u diogelu rhag melldith y gwpau. feddwoì. Ac nid oes neb sydd yn dealì Temlau y Plant, ac wedi eu gweled yn gweithio fei y dylent gael eu gweithio, a dybia ein bod yn arfer gormod- ìaeth wrth ddywedyd fod genym erbyn hyn y gyfundrefn tagoraf a welwyd eto i uno plant pob gwlad a chenedl yn U.Q gyrndeithas" ddirwestol fawr a gogoneddus, ac i'w haddysgu yn egwyddorion ardderchog ein hachos. Ond gofynir gan rai, paham na adewir y piant i'r Ysgolion Sab- bothol, eglwysi y gwahanol gyfundebau, a'r Bands of Hope ? Atebwn nad ydym yn bwriadu ymyryd o gwbl â'r ym- drechion a wneir gyda'r plant gan yr eglwysi a'r Ysgohon Sabbothol; ac nad y w Teml y Plant yn ddim ond Band °f Hope wedi ei ddiwygio a'i berffeithio. Y mae pawb o'r braidd yn credu fod eisiau i addysg ddirwestol y tô sydd yn codi fod yn rhywbeth amgen nag y mae wedi bod hyd yrna. Fel y mae TemlydJiaeth Dda wedi uno y mwyafrif 0 ddirwestwyr rhagoraf y byd o dan ei baner, a'u dwyn i Sydweithio yn ol yr un cynlíun o blaid egwyddorion sydd ^or agos at eu calonau, ac mor gysegredig yn eu goìwg ; felly fe ymdrechir uno ieuenctyd pob cenedl ar wyneb y ddaear yn un fyddin ogoneddus o dan faner Temlau y ^lant, a'u disgybluyn drwyadl i'r yrndrech yn erbyn gelyn ^Wyaf ofnadwy dynoliaeth a chrefydd. Nid ydym yn c*edu y bydi i Demlyddiaeth gyraedd ei hamcan eithaf ^eh gymeryd gafael yn y plant. Yr ydym yn parchu ac yn mawrhau pob cymdeithas ddirwestol a phob dirwestwr o ' ba liw " bynag y bo, ac yn dymuno bendith y nefoedd ar eu hymdrecnion yn erbyn meddwdod; ond yr ydym yn ^eiddio dywedyd nad oes yr un gymdeithas ddirwestol. ^ewn ]g0cj ^w cnySta(]lu â Themlyddiaeth Dda. Mae cym- ^eithasau rhagorol, ac yn gwneyd gwaith ardderchpg trwy Vûed yn erbyn y fasnach feddwol fel creadur j Uywodr- aeth wladol, ond nid yw yr oll o aelodau y cymdeithasau hyny yn llwyrymwrthodwyr eu hunain. Mae cymdeithas- au eraill sydd wedi ac yn gwneyd daioni lawer trwy sobri dynion a'u dysgu i " ddarbod " ar eu cyfer eu hunain a'u teuluoedd ; ond nid oes ond ychydig iawn o'r ysbryd cen- hadol yn y cyradeithasau hyny—"darbod" yw eu har- wyddair hwy, ac nid cyfranu er nchub meddwon, a hyrwyddo achos bendigedig sobrwydd. Ceir dirwestwyr rhagorol, sydd yn barod i wneyd eu goreu gyda phob rnoddion moesol i sobri y byd, ond gwyhwch yngan gair Avrthynt " am sobri dynion â deddf y wlad." Ceir eraill nad yfant eu hunain, ac na roddant i eraiil—maent yn barocl i ddefnyddio pob moddion morsol a gwladol er di- ddymu y fasnach—ond maent yn credu yn sicr fod tropyn pan y mae dyn yn sâl yn well nag odid ddim arall at ei wella. Er yn proffesu casâu y ddiod a'r fasnnch, eto maent yn edrych ar y botel fel meddyg anffaeledig or braidd, a dyma y twyll sydd yn hyd-ddenu mwyaf o ddynion da y byd yma i drueni anghymedroldeb. Ond am Demlyddiaeth Dda, mae rhagoriaethau pob cymdeithas ddirwestol arall yn cydgyfarfod ynddi. Mae yr holl aelodau (os yn deilwng o'r Urdd) niü yn unig yn peidio yfed eu hunain, na rhoddi i eraill, ond hefyd yn defnyddio pob moddion moesol a gwladol er cael y fasnach i lawr ; ac y maent yn cyfranu eu harian heb ddisgwyl dim oddiwrth- ynt ond y boddhad o weled yr achos yn llwyddo ; a mwy na hyny, credir nad y w Mr. Alchohol " na bwyd na diod na meddyginiaeth." Yn awr, gan fod platform Temlydd- iaeth mor eang, a'i bod mor anhawdd cael gan rai dynion da gymeryd i fyny ein holl bro ram, am eu bod yn cael eu dal yn gaethion gan ragfarnau sydd wedi eu creu gan gyfeiliornadau oesoedd, y mae yn bwysig iawn ein bod yn cael gafael ar y plant yn moreuddydd disglaer eu bywyd, er mwyn eu dysgu i gymeryd i fyny y cwestiwn dirwestol yn ei holl agweddau, a'u bod i weithredu fel cenhadon dirwest yn holl gylchoedd cymdeithas. Dywedir am Napoleon y Cyntaf ei fod yn defnyddio pob moddion i gael gan foneddigesau Ffrainc edrych i fyny at fywyd milwrol fel yr aìwedigaeth fwyaí teilwng i'w gwyr a'u plant i ym- aflyd yuddi, a bod y mamau trwy yr holl wlad yn arfer siarad gyda'u bechgyn am ogoniant bywyd milwrol fel yr unig beth g#erth ymestyn ato, fel yr oedd pob aelwyd trwy Ffrajne yn cael ei throi yn Military Sçhooì, a phob bachgea ỳn cael ei danio âg ysbryd miiwr o'i febyd; ae y mae hanes y fyddin a gyfodwyd yn Ffrainc o'r tô hwnw o fe.chgyn yn profi effeithiolrwydd y cynllun ; felly y mae