Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1 H ìl "* ' ' J 1 4r-m5ör5 SWYDDOCOL UWCH DBIL ÜRDD ANNIBYNOL Y TEMLWYE DA YN NGHYIRU. RHIF. 8 O'R GYF. NEWYDD. RHIF. 30 O'R IIEN GYF. AWST 1, 1875. [Pris Ceiniog. UWCH DEML LLOEGR. Cynhaliodd Uweh Deml Lloegr ei chweched Gynhadledd, ar y 6ed o Ophenaf, yn Hengler's Cirque, Argyle Street, Llundain. Ni a roddwnfyrgrynodebo'rgweithrediadau:— Rhoddwyd gradd yr Uwch Deml i oddeutu 1,700 o bersonau. ArweÌDÌd y canu gan Dr. Leslie, yn chwareu organ a fenthyciasid gan y Mri. George Woods #Co. Yr oedd y rhan fwyaf o'r adroddiadau wedi eu harojaffu a'u rhoddi yn nwylaw y cynrychiolwyr—eiddo yr U.D.B.D. a'r U.D.Y. wedi ei argraffu yn y cyhoeddiad swyddogol, y Watchword. Yn ei adroddiad cyfeiriai yr U.D.B.D. at leihad mawr yn nifer yr aelodaa. ^ Ymwelsai â phob Dos- barth Deml ond wyth. Cynhaliesid 22,521 o gyfarfodydd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, hebhw 2,296 o bregethau ac amryw arddangosiadau grymus. Gwnaed ymdrech i ddeisabu. Yr oedd 8,000 wedi ymrwymo i beidio prynu gan grocers fyddent yn gwerthu diodydd. Yr oedd y gwaith ymhlith y fyddin a'r llynges yn cynyddu. Yr oedd amryw o'r enwadau wedi datgan cymeradwyaeth i'r Urdd, a'r wasg yn dyfod yn fwy ffafriol. Yr oedd llenyddiaeth yr Urdd yn cyfoethogi, ac eisiau gwneyd mwy o drefn ar y dalent gerddorol. Amryw frodyr teilwng wedi meirw. Teithiasai 11,900 o filldiroedd heblaw y 9,000 i'r W.D.U.D. -ynAmerica. Yr oedd yr Urdd yn cael ei phlanu mewn amryw wledydd tramor. Gwnai sylw o anff yddlondeb Dirprwywyr, ac ar y graddau. Cawsid awdurdod i chwan- egu yr U. Gaplan a'r Rhingyll át Bwyllgor Gweithiol yr U. Deml. Sylwai ar Demlau y Plant, a nawddle amddifaid Temlwyr Da. Adroddiad yr U.D.Y. Yr oedd y Charter Fees yn llai na 100p. Oddiwrth dispensations a clearance cards, 180p. Derbyniwyd o dreth 2,964p. Elw oddiwrth supplies, 165p.—a llai o elw oddiwrth urddwisgoedd. Ta1- esid 6G9p. i oruchwylwyr. Rhoddwyd traethodau,- &c, i'r swrn o 44p. Yr oedd cyhoeddi y Watchword yn golled o 1004p. Yr oedd taliadau y flwyddyn yn fwy na'r derbyniadau o 4l32p., ond flwyddyn yn ol cyfrifid fod gwerth eiddo yr Uwçh Deml yn'fwy na'i dyled o 4,969p. Yn awr gan hyny nid oedd ond 836p. Yr oedd 234 o Demlau Graddau, a 22 o gyfrinfaoedd yh y Llynges a 6 yn y Pyddin. Nifer yr aelodau flwyddyn yn ol 210 555. Derbyniwyd 79,857. Nifer ynawr, 168,425.-ẅos32,000 yn llai. Nifer y cyfrinfaoedd flwyddyn yn ol 3743. Jn a?i'Â570- Yn adroddiid y Pwyllgor Gweithiol, dywedid fod corfforiad yr Urdd oherwydd rhyw an- hawsderau heb ei orphen eto. Gwrthodid caia y cyfrin- faoedd Cymreig yn Lirerpool i gael eu trosglwyddo dan Uwch Deml Gymreig Cymru. Ymhlith y penderfynîadau y mae y rhai canlynol :—G^yerthu clearance cards am 2 swllfc y dwsin. Gostwng treuliau yr Uwch Swvddfa yn Birminaham. Y disgwylid i'r dref fyddai yn gwahodd yr Uwch Deml dalu y treuliau lleol ond tâl am yr Hall. Peidio anfon ondychydia' o gynrychiolwyr i'r W.D.U.D. Fod pob penderfyniad i ddyfod j'r Uwch Deml trwy y Dosbarth Deml, neu Bwylìgor Gweithiol y Dosbarth. Cyflog yr U.D.B.D., 400p. yr U.D.Y. 300p. Y D. Demlan i a-asglu y dreth chwarterol, cyfrifon, &c. Yr audit committee i archwilio y cyfrifon gyda? awdurdod i alw am accountant os bydd angen. Yr oedd Bradford yn talu costau yr Uwch Deml yno y llynedd, a Llundain yn gwneyd felly eleni. Yr oedd rhywrai yn teimlo yn gryf dros roddi [i fyny y Watchword, ond yr oedd penderfyniad yr Uwch Deml yn gryf dros ei barhau, a gwneyd ymdrech egnio i'w wneyd i dalu trwy eangu ei gylchrediad. (Ei olygydd ydyw y Parch. F. Wagstaff). Penderfynwyd codi fund o 10,000p. er mwyn clirio yr holl ddyledion, ac eangu yr Urdd â Themlau y Plant, mewn tanyso-rifiadau. Cafwyd dros 2,000p. yn ystod eisteddiadau yr Uwch Deml. Der- byniwyd dirprwyaethau oddiwrth yr Alliance, y Rechabiaid, a thros Glafdy Dirwestol Llundain. Swyddo?ion:—• U.D.B.D., y Br. Mallins (ail etholwyd); U.D.G., Dr. Lees, Leeds (ail etholwyd); U.D.I.D., Chwaer Lucaa (^chwaer John Bright) ; U.D.D., Brawd Chamberlain, U. H., Windsor ; U.D.Y., Brawd Kirkton faîl etholwyd ; U.D.G., Parch. J. Mackensie, Shields; U.D.R., J. Kemp- ster, Llundain; A.C.T.P., Parch. J. Yeams, L^eds. Yr uchod yw y Pwyllgor Gweithiol. C.U.D.B.D., Brawd Fawcett, Slesford ; U.I.R., Chwaer Grundy, Nottingham ; U.Y.C., Chwaer Tostlethwaite, Stroud ; U.W., Brawd G. Dodd, Newcastle on Tyne; U. B., H. H. Pezzack,_ West Cornwall. Cyflwynwyd pwrs o lOOp. i'r Brawd Malins, fel tysteb, a chyflwynodd yntau yr arian i drysorfa V lO.OOOp. Cyflwynir Cyfansoddiad y Dosbarth a'r is-DdosbarthDemlau a'r Graddau i'r cyfrinfaoedd i fod dan eu sylw hyd yr Uwch Deml nesaf. Yr oedd adroddiad y pwyllgor ar sefyllfa yr Urdd yn dangos fod rhai dosbarthiadau yn araf gyda'r cyf- rifon. Y Dosbarth Demlau yn gweithio yn dda. Cyfartod- ydd gweddio misol wedi profí yn dda. Y goruchwyiwyr wedi gwneyd gwaith da yn ystod y flwyddyn. Y mae y dreth i'r Uwch Deml i fod yn un geiniog. Ond dylid sylwi y bydd y D. Demlau yn chwanegu gan fod casglu y dreth, &c, yn disgyn arnynt hwj, Aelodau 0 Demlau y Plant î