Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

O-STI-i OHG-RAWIT 0 Dan.Nawdd TJwch Deml Annihynol Urdd Y Temìwyr Da Yn Nghymra. CYF. II., BHIP 16.J MEHEFIN 1, 1874. [peis CENIoa PA BBTH A ELLIR EI FABWYSIADU FEL MODDION YCHWANEGOL EIl LLWYDDIAẄT YR URDD. Gan y Brawd a'r Paiîch. Evan Lloyd.' [Sylwedd Papyr a ddarllenwyd ar destyn a íu o dun sylw cyíeillion Temlyddiaeth Dda yn Nhreffÿnon, Tachwedd 20, 1873.] Mae llwyddiant pob sefydliad o ba natur ac amcan bynag yn ymddibynu i raddau helaeth iawn ar ddoethin- eb, craffder, a medrusrwydd y rhai fydd yn brìf offeryn- au yn ei ddygiad ymlaen ; hefyd, symledd a rhesymoldeb ei reolau; zel a gweithgarwch d'iball yr hollaelodau; ynghyd a'r moddion a arferir i gyraedd yr amcanion mewn golwg. Mae ein cyfaríod heno y cyntaf o'r cynlìun unol gan y pedair Cyfrinfa yn ein tref, ac felly i'm meddwl i yn un pur bwysig yn enwedig wrth feddwl am y dyfodol. Yr wyf'ty hunan yn credu y gallai y cyfaríodydd hyn íbd yn foddion i gynyrchu lles a ffrwyth o amhaethol werth mewn amser i ddyfod. Ond ni ddylem fod yn rhy an- niddig os na welir ffrwyth yn fuan : " canys yn ei iawn bryd y medwn oni ddiffygiwn." Yr wyf yn addef mai prif amcan cyntefig y cynulliadau unol hyri oedd ein gwelJa ni, trwy ein harfogi at gyffawni ein gwaith yn fwy effeith- iol fel aelodau ag sydd o drugaredd wedi fíoi i'r wir noddfa er diogelwch rbag gwenwyn marwol y sarph a'r wiber alcoholaidd, ag sydd wedi brathu a phigo miioedd a'r filoedd i farwolaetli anamserol a disyfyd , ie, eu hyrdd- io dros geulan amser, nes syrthio dros ddanedd y creig- iau anobeithiol, y tuhwnt i derfynau amser, ac islaw i gael gafael byth byth'oedd, i afael â marwolaeth dragwyddol, ac mewn cyfìwr anadf'eradwy byth, a hyny yn bolìolan- mharod. Ónd ein cadarnhau ni ag sydd yn y diogelwch yw prif amcan y cyfarfodydd hyn, ond i'r amcan eithaf fel y gallem ni fod yn offerynau mwy llwyddáanus er gwellhad i eraill o"r tuallan i'r Gyfrinfa. Yr wyf yn barnu y gallai y cyfarfodydd hyn, ond eu pleidio yn ffyddlon a zelog, ateb dibenion gwerthfawr i'r holl Gyfrinfaoedd sydd yn ein tref'. Mae yma le i bawb i weithio mewn gwahanol gylchoedd, ac mae eisieu pob math o weithwyr yn feibion a merched, ac mae yn eithaf eglur i bawb fod arnom eisiau rhyw foddion ychwanegol cyson i gael gafael yn y rhai oddiallan i'r Cyfrinfaoedd ; ie, achub y rhai a lusgir i angeu o'n cwmpas yn barhaus; ie, mae arnom oll eisieu ein hargyhoeddi yn barhaus o werth enaid, o ansicrwydd amser, ac hefyd o'r posibil- rwydd y ga'lem fod yn offerynol i'w hachub, ond i ni arfer moddion priodol, Ond er mor bwysig yw y mater hwn, nid fv amcan i yn bresenol yw cymeryd yr amser i fyny gyda hyn, er y dymunwn hefyd wasgu at bawb i ystyried y pwys sydd 0 ymroddi yn galonog i weithgarwch mwy llwyr achyson gyda Themlyddiaeth Dda. Yr wyf yn teimlo gradd o bryder wrth ystyried mai fi sydd yn cael y f'raint o roi y çyfarchiad cyntaf' yn y setydliad unol hwn. Ond cymeraf fy hyfdia oddiar fy meddwl uchel am danoch fel brodyr a chwiorydd o'r Urdd hon, y derbyniwch bob awgrymiad a allaf ei gyfiwyno i'ch sylw gyda'r teimladau gort;u. An- wyl í'rodyr a chwíorydd, mae cymhellion cryfion i ym- road gyda hyn, er enill rhai i'n pleidio ac i ymuno â ni trwy fabwysiadu yr egwyddor, a dangos mewn gweithred wirionedd ein hegwyddor. Mae yr egwyddor i'w chanfod yn egîur trwy y Bibl, ac hefÿd y mae yn anhawdd iawn i neb aüu ymguddio-dan gysgod un adnod ag sydd yn cyf- reithloni neb i ymarfer â'r diodydd meddwol yn y gradd lleiaf, os ydynt yn achos o dramgwydd i erai.ll. JNis gallwn brofi fod ein cariad yn ddiragrith heb ein bod yn barod i aberthu ychydig er lles eraill, a dyma ein barn ni am yr Urdd hon, ei bod y moddion goreu a welodd ein byd ni i gyraedd yr amcan gogoneddus o gael y byd yn sobr; ac mae yn ddyledswydd arnom oll fel proffeswyr crefydd Crist a charedigion dynolryw i gefnogi Jayn mewn amser ac allan o amser. Mae genym y cymhellion cryf'af i wneyd aberthiad, os oes achos son am y fath beth ag aberth, yr hyn nid wyf fi yn gallu meddwl am fomeDt ei-fod yn aberth, ond i natur gael chwareu teg. A pbe byddai aberth yn ofynol, fe ddylai cariad ànfeidrol y Ceidwad grasol a bendigedig at wrtbddrychau anhaeddianol ein cymell ninau i ymegniad parhaus yn y gwaith clodwiw hwn, a dyma yw y cymhelliad cryfaf ag sydd i'w gael— Cariad Crist. Mae maibion a merched wedi cyflawni pethau sydd bron yn anhygoeì o dafi gymhellion dyngar- 01 trwy rym penderfyniad meddwl a zel i geisio gwneyd lles i gyrff dynion, heb eu bod yn gwybod dim am ddylan- wad cariad Crist. Ond yr wyf fi yn awr yn cyfarch car- edigion yr Iesu, y rhai sydd yn proffesu ffydd ynddo, ac wedi cael eu bywyd ganddo, a hwnw yn un tragwyddoí, ac f'elly mae yn gyson iddynt hwy obeithio ynddo a gwneyd eu goreu drosto. Mae yn dda genyf allu dweyd fy mod yn credu eich bod yn perthyn i Grist lawer o honoch, ac mi a ddymunwn o'ra calon fod pob Temlydd