|ŵ^ŵ»ŴŴŴŴ»»»ŴŴ»ŵ»»»»»»»ŵ^*»$Ŵ»^ "ijsgagan JflrtosîiîHm." to gjtor,. Int iẅî>att." 8nîfljnn: CYLCHGRAWN LLENYDDOL Ú Ehif XI. CITIMMÒTT AIL-ARGBAFFIAD. Ctf. II. Im^ìẄ< Campau y Cymry.—Pennod V. a VI. 379 Mabinogion,—Ystori Dared............... 383 Blodau'r Beirdd .............................. 387 Gwledd Belsassar........................... 387 Annedd Cenfigen..... ... •* ,.............. 888 Parthau Cymru,-Khaniadau Ceredigion 388 Cadwedigaeth yr Iaith Gymraeg......... 391 Llen y Werin,—Y Tylwyth Teg......... 393 Dysg yr Hen Gymru Da—Lleucu Llwyd 894 Nodiadau ar waith Lewis Glyn Cothi 395 Gohebiaethau,—Y Hen Lyfr a minau 397 Milton a'i ddarpar Gwraig.................. 398 Lewis Glyn Cothi........................... 399 Traethawd ar Ddiwydrwydd............ 399 Robert ab Gwilym Ddu yn anfon yr awen i gyfarch ei gyfaill barddonol 401 Bugeileg ,.........................;............. 401 Dymuniad am fyw. Englyn i Eiriadur y Ür. Davies. Beddargraff............ 402 Cyngor Gronwy Ddu. Englvndiweddaf o waith Daniel Ddu .....•■„___......... 402 Addysg Barddoniaeth....................... 402 Hynafiaeth,—Ymweliad a Cheredigion 404 Madaẁg ab Owain Gwynedd yn ymadaw a Chymru............................... 408 Blodau'r Beirdd (parhad)................. 408 Geiriau gwir Taliesin, a'í gynghor a'i gyssyl, a'i gyffes........................... 410 Argofion Bugraffiadol,—Enwogion ang- hofiedig Cymru (parhad)............... 410 Chwedl a Rhamant,—Ystori Doctor y Bendro..........................,........... 413 Llythyrau Ênwogion,—Llythyr Rhisiart Morris at ei dad yn Ynys Mon, 1760 Gwersyll Brennus'dan fentyll yr hwyr. Bwth fy Nairi. "Gwaith Ieuah B. Hir Penhiliion i Eifiohydd. Englynion. Ser- yddiaeth ...........,;....................... 417 Englynion,—Yr achos fod menyw yn lanach na gwrryw........................ 417 Chwedl a Rhamant, —-Mân Chwedlau Dwyreiniol ................................. 418 415 416 OPris Cìh-wecHetruLog, TREMADOG: ÇYHOEDDEniG, ARGRAFFEDIG, AC AR WERTH GAÍÎ ROBERT ISAAC JONES Ar Werth hefyd, gan y Llyfrwerthwyr yn gyfíredinol. AMERICA: Mr. T. J. Griffith, Swyddfa "Y Drych," UTICA.