^*ŵeeeeŵe*ŵe«ŵŵ«ŵô6« "Sssgagan ättörçìŵon." to fpr, ftá §rs%n." £ ^Of* Inrfíjoii: CYLCHGRAWN LLENYDDOL c^imiir/TT Rhif VII. AIL-ARGRAFFIAD. Ctf. II. Cjjnntojjsrtatu Goresgyniad Prydain gan y Seison...... 231 Amaethyrídiaeth,—Hanes y Pytatws ... 233 Parthau Cymru,—Caerdydd Llythyr I. 236 Arnrywiaeth,—Erledigaeth Mari......... 237 Beddgelert gan Daniel ddu o Geredigion 239 Amc >n à dyben Cerdd ...........„........ 240 Nodau Mcddygol........................... 240 Gohebiaeth,—Cyfenwau ................. 211 Bardd LliWiwyddog ,...................... 241 Reddfaen Dic Aberdaron .................. 242 Nod, Hawl, ac Ateb,—Cân Benrydd ... 242 Prydyddiaeth,—Awdl y C ìws .,.......... 244 Entjlynion i'r Gwefr Hysbysai............ 245 Englynion i r Parch. R. C. Clough...... 245 Darganfyddiad hen Freinlen y Bala ... 246 Marwolaeth yr Archddiacon Williams 247 Y Drwg o Chwedleua........................ 248 Amaethyddiaeth,—Gwerth perthynol i wahanol fathau o Anifeiliaid ...... 251 Parthau Cymru,—Caerdydd Llythyr II, 253 Amrywion,—Teulu Athrylithgar......... 254 Pennillion.................................. 255 Araeth D. Wüliams, Ysw., Castell Deu- draeth................................... 256 Y Wobrgamp a'r Cyfieithiadau......... 258 Nod, Hawl, ac Ateb,— y 24 mesur a'i amserau.................................... 260 Cyfarfod Beddgelert am y fl. 1860 ...... 262 Prydyddiaeth,—Cywydd i anerch Llwyd Llangathen a Gwilym Teilo......... 263 Englynion y Credo........................... 265 Llinellau ar ol Merch ieuanc ............ 266 I Gantorion y Dafarn........................ 266 Manion ac Olion.............................. 266 Q?ris C7zwec7zeÌ7ZZOff. T R E M A D 0 G: CYHOEDDEDIG, ARGRAFFEDIG, AC AR WERTH GAN ROBERT ISAAC JONES. Ar Werth hefyd, gan y Lly£rwerthwyr yn gy ffredinol. AMERICA: Mr. T. J. Griffith, Swyddfa "Y Drych," UTICA.