Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^»^»£^^^^^^»^x^£»»»»»fr»^S^ fgsgagan fcrtoÿiìiün." %m $ftor, ír» §r]itl}an." *W* Snrfljuti: fCYLCHGRÄWN LLENYDDOL ! C !T Is/L JEò TJ. % IÌHTF V. Aíd-AEGRAFFIAD. Cgnntygsíatr* Cm II. TfUETHAwn— "Frvdlondcb"......... 159 Hanes Ifof HaeJ. Ìihif I............. ltíl l'ont y Ght ])rv:£r ......'............... 163 Dyledswyddau a Chyfrifoldeb Mam 163 Syr Tudur Fychan "..................... 1G7 Arwyddion vr Hin ..................... 167 Disgrifìad o"Rvfel..................... 168 Amaethyddiaeth—Y Deíaid ........ 168 Llenoriaeth— Gwaith Üafydd Ionawr 170 Llyfrgell Wynnstay .................. 17L Gohebiaethau—Y Brython, &c....... 174 Llenyddîaeth y Cymry ............... 176 Cymdeithas Cvmreigvddion Llundain 178 "Hob y Deri Dando'"' .................. 178 Cywydd Cofladwriaeth am Robert ab Gwilym Ddu o Tiifìon............... 178 lírysfynag Môr y Werydd ............ 181 Llen v Werin—Nos Calan (íauaf ... 181 Plant Uhvs Ddwfn ....,................ J82 Syr Nicolas Re'meys, Caenhdd...... 182 Parthau Cymru—Ynys Enlli......... Amaethyddiaeth—Clefydau Anifeiliaid Mildrae"thyddiaeth-*Y Llostlydan... Ysgadan.................................... Brithylliaid .............................. Llenoriaeth—Yw ain Wyn—Bugei 1- gerdd.— Gan Ceirioff.................". Amrywion—Esiampl o ymostyngiad i ewyllys Duw yn ei Ragluniaeth Titdur AÎed a'r Bysgotw ra:g ......... Nodion Amryfael '....................... Gohebiaethau—Llythyr"Ymchwiliwr" i'r Brython, &c........................ Gwohrgamp i'r Beiidd............... "Nod, fíawl, ac Ateb" ............... Cofion am Wiliam Morys, yr hynaf- iaethydd dvsgedig o Gefn y Braich Cadwraeth Hvnaíion ...........:...... Manión ac Olion ........................ 183 185 18(5 188 188 188 189 189 190 191 192 192 193 194 194 AMERICA : Mr. T. J. Griffith, Swyddfa "Y Drych," UTICA. JPris CHweclieiniog. T R E M A P 0 C : CYHOEDDE!)IG, argraffedig, ac ar wertii gan robert isaao joner Ar Werth hefyd, gan y Llyfrwertliwyr yn gyff'rcdinol.