Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SWMF -î«ŵi|Ẃfl» fc SBtor ía Sr#m. IrìjflDi: LCHGEAWN LLENYD.DOL CSÌ "OÉ* sm- gp^ T3^» Ehip. 39. ALBAN ARTHAN, 1862. Pris ls. 6ch. Cjiuntwaaîöíaìí. T Marehog Crwydrad ................................. 1 Athrawon Barddonol................................. 17 Enwogion Cymbu.................................... 18 Ablthel............................................. 18 Ieuan Lleyn ....................................... 18 Eifionydd................................................ Êl Cvffelybiaeth Dyn.— Cân i Ceinwen............... 22 tíynafion Gwerinol Ystradgynlais, &c............. 23 Tymmestl Nos Galangauaf,"l861 .................. 27 Cân WladoL—Prophwydoliaeth Bhosier Bacwn 28 Seryddiaeth.—Geirian Gwyndaf Hen *........... 29 Enwogion Anghofiedig Cywrü............... 30 Hynafiaethau Aberffraw............................. 36 Barn Iolo Morganwg am Hu Gadarn............ 43 Yrymes Dyddbrawd...............,.................... 44 Ymbyson y Beibdd................................. 45 Cywydd i Alltud Eifion ....................... 45 Ymdaith Bywyd.—Y Cefnfôr..-----................ 45 Llythyr Sion Pywel at Ddafydd Iones ©Urefriw 46 Dengair Deddf y Beirdd.............................. 47 Nodach..................•..................-............. 49 Hywel Bhys o Flaen y Glais.................. 49 Blodau'e Beirdd.................................... 50 Cywvdd i Rys ab Dafydd Llwvd............ 50 Cŷwỳdd i Gybydd-dod........................ 50 Cywydd i'r Onen wrth yr ardd wair......... 52 Pbylip D'afydd Siams.—Galarnad Henaint...... 53 Diflyniad nìd Heriad................................. 54 Dyrieu neu Ddirifau, ar ẁahanol destynau...... 66 Cán ar Aelwyd y Gweithiwr.—Yr Arâdr......... 69 Paethad Cymeü.................................... 70 Trawsfynydd...................................... 70 Moel Tryfan ..................................... 71 Y Wawr.—Ertglyn a gânt Syr Lewys........... 74 Daiabyddiaeth....................................... 75 Creigiau Sir Gaernarfon ........................ Cywydd y gwroedd yn myned o Ierusalem i Ierico "Y Dymmestl ar Fôr Galilea" .....~,............. GOHEBIABTHAU....................................... Sion Tudur.—Goronwy Owain ............... Tegid.—Doli Pentraeth ....................... Aeron.—Ynys Dawy.............................. Amrai.—Cernau, gwlad y Madogwys ...... Hynafiaethau Eifionydd........................ Càer Dunawd....................................... Ruffin ac Ifan o Gymru ....................... "Gwian"............................................. Llenoriaeth, yn oes y tadau..................... Y Brython Wythnosol........................... Y Brŷthon Chwarterol........................... Llan ym Mawddwy............................... Y Gauaf.................................................,. Man Gofion.......................................... Huw Morus.—>* Cytìwr presennol Ewrop" Achau Plant Rhys ab Meredydd............ Robin Ddu o Fon.—Dafydd y Gareg Wen Mam Dafydd y Gareg Wen.—Llyn Morus Y Gofnodfa.............................;............ Conach.—Hen Sel Esgobol .....*.,..'..,...... Ffynnon Llysfaen................................. Llenobtaeth.......................................... Gwaith Talhaiarn...................*.............. " Cymru Fu"........................<.............. Sion Wyn o Eifion.............................. Twyll Cyfoeth.—Odlig alarus ..................... LlÊn y Webin :—Llyn Safaddan ............... Hen Chwedl yng nghylch Castell Coch ... Iohn Stumllyn.—Llywelyn Twrog............... Amrywion...............................*...........?■ Manion.........................».....................•••• 75 94 97 97 97 99 90 100 101 102 104 104 105 105 106 106 106 107 107 108 108 108 109 109 109 110 110 111 111 113 114 115 116 117 120 TREMADOG: CYHOEDDEDIG)cARGRAFFEDJG, AC ARWERTH GAN ROBERT ISAAC JONES. AR WERTH HEFTD GAN Y LIYFRWERTHWYR YN GYFFREDINOL. AMERICA: J. M. Jones, Swyddfa y 'CYirao Americanaidd, Caerefrog Newydd. Anfonir y Brython am yflwyddyn hon yn ddidoll trwtfr LlyÛiyrdy tV sawì a anfonant eu henwau, yny nghyd a thatiad o Bs. gydu'r Order ym mlaen llaw.