Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

§Uty%u §tito$ùum to Itor tra irgí^tt. CYLCHGRAWN LLENYDDOL C^ ^2T £23: CSä. lOHfc» Rhif. 37. TACHẄEDD, 1861. Pkís 6c. Cgttttfcîigíaŵ. Mvnachlog Talyîlychau ............................... 401 Dŷlanwad Dyn.—(Parbad)........................ 404 Enwogion Anghofiedig Cymru ..................... 407 Plwyf Bedd Gelert.................................... 409 Enwogion Cymru.................................... 417 DewiSant.......................................... 417 Mangofion Barddonol................................. 419 Englynion nas gwyddis pwy yw eu hawdwyr..„ 420 Parthau Gymru...................................... 421 Y Buncoed, neu'r Plas Du yn Eifionydd ... 421 Capel Eglwysig Maes y Bettws............... 422 Ffynaon y Brodyr, ábergwesyn............. 422 Cywydd Cydchwedl rhwng y Bardd a'r Garddwr 423 Araeth Llewelyn Ddu................................. 425 Cywydd i Eiddig ac i ganmol ei wraig............ 427 Blodau'r Beirdd.................................... 428 Cywydd y Fam Fawr........................... 428 Cywydd o ddechreu'r Byd hyd Grist......... 429 Gwely Angeufy Mam................................. 430 ColIaeomDi............................................ 430 Lles y "Werin............................. Physygwr y Ffon Gollen............ GOHEBIAETHAU............................. HuwMaurice............................ Caerddynod .....,....................,. Sion Tudur................................ Eisteddfod Llangefni, 1817.......... Ateb..................................... Hen Gywydd Twm o'r Nanfc ...... Cantrefi Lleyn......................... CwrtBeddGelert...................... YTraethMawr........................ Achau Teulu Plas-Cauol Llanai Cyfieithiad o ' Excelsior' ... ........, India .............................. < ,-. . Cân i Abergwengregin, Arfon Englynion a adroddwyd ya Eisr-eddrr'l aethol Aberdare, Awst, 1WI Amrywion ...................•-. i ManioN............................ ìedl- 431 431 432 432 432 433 433 434 484 435 435 435 436 437 437 438 438 439 •i40| T.ítEMADOG: CYHOEDDEDIG, ARGRAFFEDIG, AC AR WERTH GAN ROBERT ISAAC JONES ar werth hefyd gan y llyfrwerthwyr yn gyffredinol, a chak Messrs. Hughes & Butler, St. Martin's Le Grand, Llundain. AMERICA; J. M. Jones, Swyddfa y ' Cymro Amëricanaidd,' Caerefrog Newydŵ . Anjonir y Brython am yflwyddyn hon yn ddidoll trwy'r Llyihyrdy i'r sawl a anfonanl eu yng nghyd a thaliad o 6s. gyda'r Ord&r ym mlaen llaw.