Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

«í&'líî SnsSffSan s^w^ fe P^r tra §rẅm. CYLCHGRAWN LLENYDDOL Ehif. 36. HYDREF, 1861. Pms 6c. Cgunfossíafc. j Chwareuon Hud a Lledrifh y Cymry........ 361 Wiliam Ruffus, Brenin Lloegr............. 363 DylanwadDyn .............•................... 364 Enwogion Anghofiedig Cymru .............. 368 Hanes Bedd Gelert ........................... 369 Amddiffyniad Castell Harlech, A.D. 1468... 377 Henwau Main Mawrwerthiog................. 380 Yr Iaith Gymraeg.............................. 381 Cywydd Marwnad Mr. Rhisiart Huws, o Gefn Llanfair.............................. 385 Creulondeb at Greaduriaid Direswm....... 386 Ymrysony Beirdd................................ 390 Llen y Werin................................ 393 Cyfrif Llyfrithen....................... 393 Swyno'r Eryr................................ 393 Y Ddafaden Wyllt.......................... • Yr Edeu Wlan.............................. Mângofion Barddonol......................... GOHEBIAETHAU................................ Wiliam Phylip a Chaer Gai ..:........ Llythyr oddi wrth Gwenffrwd..........0. Sion Ẅiliam Prisiart, o Blas y Brain, Mon...........................;...... Ystyr yr Enw Bedd Gelert........... Sion Tudur................................ Hen Gywyddau...................;......... Englynion i Annerch Ioan Tegid ........... YRobynGoch ................................... Cofrestr o BethauHynod...................... Manion ................................... 339 393 394 395 395 396 397 397 398 398 399 399 400 400 T.REMADOG: CYHOEDDEDIG, ARGR^FFEDIG, AC AR WERTH GAN ROBERT ISAAC JONES. ar werth hefyd gan y llyfrwerthwyr yn gyffredinol, a chan Messrs. Hughes & Butler, St. Martin's Le Grand, Llundain. AMERICA: J. M. Jones, Swyddfa y ' Cymro Americanaidd/Caerefrog Newydd, Anjonir y Brython am yflwyddyn hon yn ddtdoll trwy'r Llythyrdy i'r sawl a anfonant eu henwau, yny nghyd a thaliad o 6s. gyda'r Order ym mlaen llaw.