mHBH Ì2TO»n Jírtoÿŵfln ẅ Stor tra §rií!um. CYLCHGEAWN LLENYDDOL Rhif. 35. MEDI, 1861. Pris 6c. Cgntẅ;BSía&. Creulondeb at Greaduriaid Direswm—... 321 Hynafion Dyffryn Clwyd........................ 325 Enwogion Anghofiedig Cymru................. 327 Hanes Plwyf Bedd Gelert..................... 329 Siartr Swydd y Waen........................... 337 Blodau'r Beirdd................................. 340 Cywydd Moliant iDriMab Owain Cyf- eiliog ................................... 340 Cywydd Marwnad K. Edwards, Ysw., Nanhoron ............................. 840 Traddodiad ym Mon, yng nghylch Merddin Wylit ................*.................. 341 Yr Iaith Gymraeg............................... 342 Ymryson y Beirdd............................. 345 Rhestr o Feirdd Cadair Morganwg............ 347 Trioedd yr Awen............................. 348 Cartrefy Meddwyn .......................... 349 Yng nghylch Tudur Aled .................. 350 Llen y Weäin................................... 351 Chwedlau am y Gogofau, ger Caio..... Nos Wyl Ifen............................... Dernyn ar Goronwy Owen................... Man-Gofion Barddonol...................... GOHEBlAETHAU ................................... Ymchwil am Hen Gywydd............... Enwogion Anghofiedig Cymru........... Cywydd y March Glas................... Goronwy Owain............................. Sion Phylip.............................. YnysDawy.................................. Yrlaith Gymraeg....................... Bedd Gelert................................ Hanes Plwyf Bedd Gelert.........„.... Iohn Owen. o'r Plas Du ................ Englynion i Goflyfr Mr. T. Befan, Aber- gafeni.................................... Nodiadau ar Eisteddfod Genedlaethol Aber- dare....................................... 351 351 353 354 355 355Ì 355 355! 356J 356 356 356 357 357 357 357 358 TSREaiADOG: ì CYHOEDDEDIG, ARGR&FFEDIG, AC AR WERTH GAN ROBERT ISAAC JONES. ar werth heftd gan t llyfrwerthwyr th gyffredinol, a chan Messrs, Hughes & Butler, St. Martin's Le Grand, Llundain. AMERICA : J. M. Jones, Swyddfa y * CymRo Americanaidd aerefrog Newydd. An/onir y Brython am yfiwyddyn hon yn ddtdoll trwy*r Llythyrdy t"V sawì a anjonant eu henwau, yng nghyd a thaliad o 6s. gyda'r Order ym mlaen llaw.