Anfrlm'ì-ì,! ;c n y Gi.înlhvyd î' \B'CHAIT CyMUÖ ....... Llanbeiîr Gocb ..... Ç-.«,-nsäu, gc.r Eratyn ,.....,.,.'.................... 217 En£ìVììioa arlfrwydr Návarino..,.*-----.....,..,.,. 219 Bwìöau'h Bbîiidö...... -..............:'.....,.,,,.. 220 ydd y NiwL.....>..........-----................ 220 obin Ddu o Fon ..........,:.,........„..-...,.. 220 ýẁydd i Han*iTudur.,...............,.,......- 221 "aim Gymri; .....'..;................ .. ........ -222 ■lifer Cromwel ............------.................. 222 au a gyfansoddwyd v,'rth weled y Comet 224 y WìsttEjr ....,..*..,.,..,.......„«............... 224 fon Sant.Curig.................................., -224 GẂeh Barígu.................................... 224 sb Gyasegr Laárad............................ 224 Dawns yn Ëglwys St. Âîniedda,-.............. 225 Y Cnuií, neuy Gtoch Angladd „.,.....,...„., 225 Llknoriaxtìi.......................................... 225 Çarjuaaithen and iís Neií'hbourhood ,.....„,' 225 Llabyddiad Stephan.. .4.NÎASYD»IAKXH ..... Y Dyn-epa. Yr Ywen,..,.......................... tl.U'hoedîedd Còedydd ........... Dafydd Morys, Dolgam............... Pigîoni o Lythyr Lewys Morys .,.,,., Cy~ffes'lolo"Goch ........................... Y'mhyso* y .Bbirwd' ' ...........'....., . Cywydd yr Wyhm............... Goheb'íaiîthau ,,.............. ...... Engîynion Diawduríaeth......... Hen ChwareuCymreig........... Hen Ysgriflyfrau .......,..'.,,..,, Aehau Dinefwr .,___............... ■ Gwestfa .....'...,,.....,.,..,,....... Pedwariaîd L'anfair Taihaiarn Y " Du" a'r " GẀyn" .L........ Darnau Díawdariaeth ,,...,..... Dafydd" Goch ,......,,...„.....,..,. Y For-Neidr....................... Countes ŷ Cwn G wynìon,....... Amryẁion ............................. Manion ...................,............... 226 228 228 228 229 229 229 280 2S0 230 252 282 232 232 234 284 234 284 235 236 286 9M 237 24 ■[)■■ l TRE.MADOG: I CTHOSDDEDIG, ARGRAFFEDJG, AC AR WERTH GAN EOBEF.T ISAAC 3ÜNE8: AR WEETH HBFYB GAN Y LI.YFRWERTRWYE YN GYFFEEDîNOL, A CHASf £ MeSSJRS. HuGHES & BüTLERj St. MâRT'I-n's Lb GftAÎIÖ,Lx.IJNDAIN. "AMERíCA: J.'M. Johbs, Swyddfa y ' Ctmro Amricasaibb/Caeíefrog Newydd, ^Jgi Arijonir g Brytäoss yn imrmhh trwfr LÁythyrdy €r 'sawi a anfonanî eu îienwau, y?g ngiÿd a ih»i-aâ il^f .-6». am fiwydäyn ym muehluw fäM •"•"■