Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN LLENYDDOL cs^^s^âss."^^ 3» Riiif. 29. MAWRTH, 1861. Peis 6c. CgHîẃ|)StaìJ. PlwyfBedd Gelert............................. 81 Enwogion Anghofiedig Cymru............... 89 Dam o Lythyr Lewys Morys ............. 91 | Pawb i weifhio yn ddi-iìdio .................. 91 Cywydd Duchaíi i'r üabler................. 93 Rhiangerdd.......................................... 94 Achau Lîvwelyn ab Gruffydd............. 97 Y Dyn Afiach......................................... 97 Y Saith Gefnderw Saint................ 97 Yr Iaith Gymraeg............................. 98 Llen y Werin................................102 Y Tylwyth Teg ........................102 Y Misoedd Mawrth ac Ebrill............ 104 Ymryson y Beirdd.......................... 104 Rhestr o Gestyll, ac adeiladau ereill, eu hamseriad, &c........................... ... 105 Enwogion Cymru.......................... 106 Teulu Llynon.........................• 106 Man-Gofion ................................... 108 Achyddiaeth ............................. 108 Hen Ewylhs ........... .................. 108 Madog y Caws—1450................. 109 Llenoriaeth ................................ 109 'Rhiaisgerdd: Angharad o'r Dryslwyn 109 Blodau'r Beiedd................................ 111 Tal- Darnau Dîawduriaeth............. Englyn i Glochydd Llanfair haiarn ...;............................ I'r Ganwyll Frwyn..................—.. GOHEBIAETHAU..........-........................ Man Gofion Barddonol ....•...,;;..... Llen y Werin............................,__ Cywydd Ieuan Brydydd Hir ........ Bedd Dafydd N&nmor.................... " Welsh Gentìeman" y Dr. Johnson.. Mari Powel Milton.................... Llwydiaid Cynfal...................... Owain Gruff'ydd.............................. Y "Welsh Gentleman" ................ Iohn Milton y Bardd yn Gymro .... Gwenllian, Tywysoges Gruffydd ab Rhys................................. Rhydau a Phorthfaoedd Moi» , .'..j, .>... Yr Eurgrawn Cymraeg 1770 ......... Hanes Doìwyddelan...-■ • • • •.'■>...»..... Madog ab Owain Gwynedd ,.«.»..... Sion Phýlip............................,,»,. Beirdd Llanfair Talhaiarn............. Amrywion..................................., Manion ......»........................,.,...., 111 111 111 Í12 112 112 113 113 113 113 114 114 114 115 115 115 116 116 117 117 117 118 120 TREMADOG: GYHOEDDEDIG, ARGRAEFEDIG, AC AR WERTH GAN ROBERT ISAAC JONES:} AR wertii hefyd gan y llyfrwerthwyr yn gyffredinol, a chan Messrs. Huohes & Butler, St. Martin's Le Grand, Llundaisí. AMERICA: J- M. Jones, Swyddfa y ' Çymro Americanaidd,' Caerefrog Newydd. A^orẃr ŷ Brython y» ddidoll trwÿr Llythyrdy i'r eawt a anfonant eu henwau, yng nghyd a thaliadl 6s. um ftwyddyn ym mlaen llaw.