Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

îteẅ0|M SŴtòìîM fe pr ír» gijẅra. LLENYDDOL CYMRU. BmP% 20. MEHEFIN, 1860. Peis 6c. CantU Panwvll Pwvll î Ddyn. ffi^Gwielod .'........J... JUfWdiaeth y Corff Dynol CsîtîtSw^íitaìî. t HYDDIAETH ..,„.„,,,,..„„„„„...,„„,„„.,.,„„,,„„ *<acbvs, Ffipys, Pvs y Llygod, Ydbys, B Gwyg, (yetches,) ^esych. (Cabbape) 1 Cynhanaf íîu-íiîr E»^ ^ynhauaf G w........................ ^on Cymru .......................... Dethnvnn o'r Berain ...................... IWa íl ° Almanac Sion Tudur........ I HhacJr.Penr>iH ar Dreigliad y Geiniog «ilao-n • ^"'1JI1' »r i^reignau y ijem. fynìl eih y Grefvdd Gristionogol Erijjl'^.^aliesin Ben Bardd......... ^yddionrn?P:rac«"-......•;;-•:;- îeu]üftXOn, Çjir»''u yn amser Harri'r viii Uenyd^ wyddclig Cymreig.......... VT?aSa^hdymrul.^......t........... 4 errABach... ................... ^on^0dCaerwys,1568............... * *'ryri, neu Hynt y Fenyw Anffodus... 201 205 207 210 210 211 211 212 212 213 214 214 216 216 216 217 219 222 223 224 Päbthau Címru....................................... 228 Mynydd y Migneint ac Afon Tryweryn ... 228 Llen r Werin........................................... 230 Cofiannau ........................................■ • 230 GöIIEBlAETHAU....................................... 233 Rhestr Enwogion Arfon -----................... 233 Neülduolion Bugeilgerdd........................ 235 Y Parch. Rhisiart Wiliams..................... 236 Mallwyd.............................................. 236 Cistfeini ............................................. 237 Bedd Lewys Morys.............................. 237 Amrywion................................................ 238 Cwymp Rhufain........... ..................... 238 YPryfCopyn...,................................... 238 Hen Gyfraith yng Nghymru.................. 238 Rhincian Dannedd................................. 238 Mawrfrydigrwydd................................. 238 Tristwch.............................................. 239 Cas-bethau leuan Brydydd Hir............... 239 Englynion .......................................... 239 Manion ................................................... 240 TREMADOG: °EDDEDIG, ARGRA.FFEDIG, AC AR WERTH GAN ROBERT ISAAC JONES AR WERTH HEFYD GAN Y LLYFRWERTHWYR YN GyFFREDINOL.