Skip to main content

/■ IV CYLCHGÜAWN LLENYDDOL cs,»sEEKjâ>,»< GYFROlLi III. — Ì3 60. DYSGOGAN DERWYDDON TRA MOR TRA BRYTHON. TREMADOG: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN ROBERT ISAAC JONES.