Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Wm Iflm* tra $gtfcfe Ehif 13.] TBEMADOG: DYDD GWENER, MEDI 17, 1858. [Pris 2g. EISTEDDFOD LLANGOLLE ALBAN ELFED, 1858. DYDD LLUN", MEDI 20. Am 6 yn yr Hwyr, CYNHELIR CYFARFOD amrywiol yn y Babell, pryd y traddodir areifhiau ar bethau yn dwyn perthynas â'r Eisteddfod -ac â Llen- yddiaeth Cymru—Adroddir darnau o Brydyddiaeth—Cenir Ca»- iadau Gwladgarol—a Chwarëir Ceingciau Cenhedlaethol ar y Delyn Gymraeg, gan Delynor Tywysog Cymru. DYDD MAWRTH, MEPI 21. YR Ü'RS'EDD, Am 10 yn y JBore, Bydd Goryaidaith ardderchog. yn gadael y Ponsonby Arms, ac yn myned tua'r Green, yn y Drefn ganlynol:— Banerwr yn cario Baner Lâs y Beirdd. Seindorf yn chwareu Tônau Cymreig. Banerwr yn cario Baner Wen y Derwyddon. Y Beirdd, Derwyddon ac Ofyddion, yn eu gwisgoedd priodol. Banerwr yn cario Baner Werdd yr Ofyddion, Y Bobl bob yn ddau, ac yma ac accw wrth eu hochrau aeîodau y Pwyllgor yn cario Baneri. Wedi i'r Orymdaith gyrhaedd cylch yr Orsedd, â y Beirdd, Derwyddon, a'r Ofyddion i mewn, a chymmerant eu sefyilfäoedd gwahanredol—Y Bardd Llywyddol ar y Maen Llog yn y canol, a'r Heiil wrth y Meini Gwyníon oddi amgylch. Bydd y Baneri yn amgylchu yr Orsedd oddi allan. Wedi 1 Delynor yr Eisteddfod chwareu y " Bardd yn ei Awen," rhydd y Bardd Llywyddol ddar- luniad byr o Farddas a Defodau yr Orsedd. Dywed un o'r Derwyddon Weddi yr Orsedd, ac agorir y Cyfarfod yn y dull arferol. Graddolir ymgeiswyr teilwng yn Feirdd, Derwyddon, ac Ofyddion, wedi cael eu cyflwyno, a'u cymhwysderau gael eu mynegi gan aelodau o'r TJrdd. Adroddír Trioedd " Braint a Defod" gan uno'rBeirdd. Y "Traethawd" gan un arall. Trinir matterion a ddygir o flaen yr Orsedd, Yna cauir hi gyda'r Defodau arferol. Wedi hyny dychwel yr Orymdaith yn yr un drefn ag o'r biaen ; ac AGORIR YR EISTEDDFOD Gyda Sain Udgorn. Etholir y Llywydd, yr hwn a gymmer y Gadair ynghanol chwareuad yr holl Delynau. Araeth gan y Llywydd. Y Beirdd yn annerch yr Eisteddfod» Gwobrwyo yr Ymgeiswyr Buddugoliaethus ar y " Gweddnewidiad"—y "Bradwr'j —." Anthem Cynhauaf "■—Araeth—Cân—Adrodd ARAETH CARADAWG: " Pe buasai mesur fy llwyddiant yn gyfartal i'm huchel fonedd, a chyflwr fy ngenedigaeth, gallaswn ddyfod i'r ddinas hon yngyfaül yn hytrach nag yn garcharor; ac ni fuaset tithau yn cael dÿ ddian- rhydeddu trwy dderbyn i ammod heddwch ün wedi deilUaw oddi wrth hynafiaid clodfawr, ac yn rheoli amrywiol genhedloedd. Fy nhynged bresennol, megys ag y mae yn anffodus i mi, feliy y mae yn fawrygus i tithau. Yr oedd gennyf feirch, rhyfelwyr, arfauf cyf* oeth:—pa ryfeddod os oeddwn yn anfoddlon i'w colli? Os inynwch. chwi Iywodraethu ar bawb, üid yw.yn canlyn' fod i bawb dderbyn caethiwed. Pe buaswn yn ymddarostWng yn uniongyrchol, ni fuasai na fy nghyflwr i na dy ogoniant dithau yn ymenwogi, ac angof a ganlynasai fy narostyngiad. Eithr yn awr, os arbedi fi yn ddiniweid, byddaf yn engraifFt dragywyddol o diriondeb." Ymdrech yr " Offerynau Cerdd Pres"—" Yr Adnoddau Mwn- áẁl"-~"Y Gwanwyn"—• Canu gyda'r Delyn—'.*. Barddas "—Yr Anthem Wladol Gymreig. Yr Hwyr.—Ç> ó'rlGloch. Yn cynnwys gan mwyaf hen Gerddoriaeth Cymru, dan Lywydd- iaeth 'OWEN ALAW. Cynhorthw.yir ef gan yr enwogion Cymreig hyn—Mrs. Bkooke, a Gyngherddau y Free Trade Hall,Mm- eeinion — Miss Williams, Philharmonic Hall, Lerpwl—Mr. Pierce, do,<—Mr. Jekvis, Free Trade Hall, Manceinion—-Telyiî- or Tywysog Cìtmru, ac eraill. DYDD MEBCHEB, MEDI 22, Ethol y Llywydd, yr hwn a gymmery Gadair ynghanolchwareu? ad yr holl Delynau. Araeth gan y Llywydd. Gwobrwyo yr Yrm* geiswyr llwyddiannus ar " Cydyindgimlad gwladol % Syr Watlçin a Lady WiHiams Wynn"-*-"Y Beithynen." Cydymdeimlad j* gwladgarwch y Gymry gan FARDD SAESONEG. " Canu Pennillion yn ol dull Gwynedd"—" Beddargraph Llywôly»" ■**-" Ymdreçh y Telynau."