Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

r fnt iîgttoft» Rhif 15.] TREMADOG: DYDD GWENER, MEDI 10, 1858. [Pms h EISTEDDFOD LLANGOLLE ALBAH ELFED, 1858. HYSPYSLEN 0 WEITEREDIABAU BOB BY-DD. DYDD LLUN, MEDI 20. Am 6 yn yr Hwyr. CYNHELIR CYFARFOD amrywiol yn y Babell, prydy traddodir areithiau ar bethau yn dwyn perthynas â'r Eisteddfod ac â Llen- yddiaeth Cymru—Adroddir darnau o Brydyddiaeth—Cenir Can- iadau Gwladgarol—a Chwarëir Ceingciau Cenhedlaethol ar y Delyn Gymraeg, gän Delynor Tywysog Cymru. chwareu y " Bardd yn ei Âwen," rhydd y Bardd Llywyddol à<'u luniad byr o Farddas a Defodau yr Orsedd. Dywed un •- Derwyddion Weddi yr Orsedd, àc agorir y Cyfarfc-d yn y ih' arferol. Graddolir ymgeiswyr teilwng yn Feirdd, DerWyddon. Ofyddion, wedi cael eu cyfì,vyno, a'u cymhwysderau gael eu inyiu gan aelodau o'r Urdd. Adroddir Trioedd " Braint a Defod" g, un o'r Beirdd. Y " Traethawd" gan un arall. Trinir matte:i- a ddygir o fiaen yr Orsedd. Yna cauir hi gyda'r Defodau nrí'w Wedi hyny ;dychwel yr Orymdaith yn yr un drefu ag o'r blaen ; agorir DYDD MAWRTH, MEDI 21. ÝR ORSÊDD. - . : " Am 10 yn y Boré, Bydd Gorymdaith ardderchog yn gadael y Ponsonby Arms, ac yn myned tua'r Green, yn y Drefn ganlynol:-— ." . . Banerwyr yn cario Baner Las y Beirdd. Seindorf yn chwareu Tônau Cymreig. Banerwyr yn cario Baner Wen y Derwyddort. . Y Beirdd, Derwyddon ac Ofyddion, yn eu gwisgoedd priodol. Banerwr yn cario Baner W^rdB yr Ofyddion. Y Bobl bob yn ddau, ac yma ac accw wrth eu Lojhrau aelodau y Pwyllgor ya cario Êano i. Wedi i'r Orymdaith gyrhaedd cylch yr Orsedd, â*y Beirdd, Derwyddon, a'r Ofyddion i mewn, a chymmerant eu sefyllfäoedd gwahanredol—Y Bardd Llywyddol ar y Maen Llog yn y cänol, a'r lleill wrth y MeiniGwynion oddi amgyîch. Bydd y Baneri yn amgylchu yr Orsedd oddi allan. Wedi i Delynor yr EisteJdfod Gyda Sain Udgorn. Etholir y Llywydd, yr hwn a gymmor v Gadair ynghanol chwareuad yr holl Delynau, Araeth gàü v Llywydd. Y Beirdd yn annerch yr Eisteddfod. Gwobrwyu \ Ymgeiswyr Buddugoliaethus ar y " Gweddnewidiad"—y " Bradwi'' —."Anthein Cynhauaf'-—Araeth—Cân—Adrodd ARAETH CÁRÄDÖG: " Pe buasai mesur fy llwyddiant yn gyfartal 'i'tn huchel fonc'', a chyflwí fy ngenedigaeih, gallaswn ddyfod i'r ddinas hon yn gyi'. ■ yn hytrach nag yn garcharor; ac ni fuaset tithau yn cael dÿ dúì.. rhydeddu trwy dderbyn i ammod heddwçh un wedi deilliaw o> : wrth hynafiaid clodfawr, ac yn rheoli amrywiol genhedloedd. J j nhynged bresennol, megis ag y mae yn anffodus i mi, lolly y u- >• yn fawrygus i tithau. Yr oedd gennyf feireh, rhyfelwyr, arfai!, • , .'■ oeth:—pa ryfeddod os oeddwn yn anfoddlon i'w colli? O.s mỳn <■'. chwi lywodraethu àr bawb, "nid yw yn 'canlyn fod i bawb_dderi.\ ;; caethiwed. Pe buaswn yn ymddarostwng yn uniongyrchol, ni ft;a ■* na fy Bgbyflẁr i na dy ogoniant dithau yn jrmenwogi, ac áng,-: .<. ganlynâsai fý narostyngiad. Eithr yn awr, os arbedi fi ynddiniwo ij byddaf yn engraifFt dragyẃyddol o diriondeb.'' ■ '-"•' ■' ■■* , Ymdrech yr " Offerynau Cerdd Pres"—'■ Yr Adnoddau M ..u awl"—"Ý Gwanwyn''—Canu gyda'r Delyn—" Barddas~'V-X*' Anthera Yfladol Gymreig.