fké^H^^^^f^^^ré^é'S^l^ér^vS?é^ 4, 4> 4» 4> 4>! 4) 4)! 4>! 4) 4) U? H>eon<3lwr. Cylehgrawn Misol Uwchraddol yr Ysgol Sul. Dàti Olygíaeth Dr. PHILLIPS, M.A., Tylorstówn. Cyf. VIII.] HYDREF, 1910. [Rhif 10. Er Cof am Blodeuglwm ^a4 \ 1 Cariad -4 SaBlll ; Gan ei Phriod. < i j ^y^^^BWHm' ií EgBll Gladdedigaeth. 1S ^ÜaHÌ^H f Gan y Parch. ^ J Joseph Evans, Pontygwaith. / ^SSr J Pregeth Angladdol. Gan y Parch. J. M. Jones, Caerdydd. Cydymdeimlad Gan Mr. Evan Roberts. 1? ©oíweöoar íi>rs. S>r. pbülíps, ttçlorstown. PRIS DWY GEINIOG. Cyfeiner pob Archebion—Deonglwr Co., 97, Frederich Street, Cardijf CAERDYDD. ARGRAFFWYD GAN EYAN8 A WILLIAM8, CYF., FREDERICE STREEl.