Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DEONGLW Cylehgrawn Misol Uwehraddol yr Ysgol Sul. DAN OLYGIAETH Y Parch. J. MORGAN JONES, Caerdydd, Cte. IV.] CHWEEROR, 1906. [Rhif 2. CYNWYSIAD. Tud. GoLTGTDDOL . . . . . .,. . . . . . . . . . . 33 Cofiant t Paech. Daniel Rowland, Llangeitho. Gan y Pareh. D. Worthington, Llangeitho . . ,. .. 36 Y Obistion. Gan y Parch. Robert Williams, Tywyn, Abergele .. 45 Adnod t Mis. Gan y Parch. J. J. Roberts, Porthmadog .. , . 48 Efengtl Luc .. .. .. .. .. .. .. .. 50 Y Ddawn o Addysgü. Gan y Parch. M. H. Jones, Caerfyrddin 55 ATEBION I GWESTITNAU AB T MaES LlAEUE . . . . . , 57 Hen Dduwiolion Blaenannebch. Gan Mr. Evan Jones, Pfrwd- uchaf, Aberporth . . . . .. .. .. .. 59 Y Pasg a Gwtl t Baea Ceoew .. ....., .. 61 Ctstadleuaeth t Medal Aeian .. .. ,. .. ., 62 Adoltgiad ae Lteeau .. .. ...... .. 62 Ametwiol .. .. .. .......... 63 PRIS DWY GEINIOG. Cyfeirier pob archebion—Deonglwr Co., 97, Frederick Street, Cardiff. CAERDYDD: ARGRAFFWYD tìAN EYANS A WILLIAMS, OYF., FHEDERIGK STREifiT.