Y DEONOLWR: Cylehgrawn Misol Uwchradclol yr Ysgol Sul. DAN OLYGIAETH Y Parch» d. MORGAN"J.ONES9 Caerdydd. üyp, I.] GORPHENAF, 1903. [Rhif 7. CYNNWYSIAD, GoLYGŸDDOL . . . . ' . . . . . . .... . . 193 Fy Mrawd. GanJ. M. J. .. .. .. * :. .... 197 Penodau ym Mywyd Moody. Pen. II. .. .... . . 200 Ceedu yn Adgyfodiad Ceist .. .. .. .. . . 203 Y Gweinidog a'e Beibl. Gan y Parch, B. WatMns, Ferndale .. 208 Adolygiad ar Lyfrau .. .'. .. .. .. V. 212 Yr Hyffoeddwr. Gany Parch. D. M. Phiìlips, M.A., Ph.D. . . 213 Yr Epistol at y Rhufeiniaid . . .... . . .. 21ö Ail Daith Genhadol Paul .. .. .. .. .. . . 221 Y Ddawn o Addysgu. Gan y Parch. M. H. Jones, Caerfyrddin. . 222 Amrywiol .. .. .. .. .. '. . .. .. 224 ; ■ ________ » . PRIS DWY GEINIOG. Cyfeirier pob archebion—Deonglwr Co., 97, Frederich Street, Cardiff. CAERDYDDî ARGRAFFWYD GAN EYANS A WlLLÌAMS, 97, FREDERIOR STREET.