Y DEONöLWR: Cylehgrawn Misol Uwchraddol yr Ysgol Sul. DAN OLYGIAETH Y Parch. J. MORGAN JONES, Caerdydd. ; Cyf. III.] ÎONAWR, 1905. \ [Bhif 1. ^ŴWYSIAD. GOLYGYDDOL .. .. .»......... .. 1 Aelwyd Cymru. Gan Job .. ^gL .. .. ... ..... 4 Tei Anhebgor Athraw. Gan y'^aJFéh.^ T. E. Davies, Blaewelydach 5 Y Diwÿgiad * .. .. .. . í*........8 Martha Llwyd, Lianpumpsaint, A#|pt Ysgol Sul, ,,, Gan y Parch. J. E. Davies, M. A^ Llundaiu .. .. .. ..11 JOHN JONES, ËdEYB^ r.\ \^ '.'Ẁ- ■ • î...... '-*_. 13 Yr Hyfforddwr .í ''•tS^ìyBÈfe*-;'-•■■ •• •• *8 Cystadleuaeth y Medal Arian •J^PÉHI wÊ* " .. 26 Y Ddawn o AdDysgu. (^a y. |*arcn^H™Biies. Oaerfyrddin .. 26 Adolygiad ar Lyfrau ... , "^^BP1--" •• •• 28 Cynllun-WérsT Awgrymiadol. Gan y>Ärài. J. Emlyn Jones, Porth .., .. ■ '.. '.'..■ \' .'.. ......29 Llythyr oddiwrth ý -.. diweddar Babch. David Philwes, Abertawe .. ..-,\ .. ., .. .. .; ... 30 " Williams Pantycelyn." Gan Job....... .. 31 Cyéieithiad o Emyn. Gan Morgan John, Penygraig .. .. 31 Amrÿwiol .. .. .. ., .. .. .. .. 32 , - . _- PRIS DWY GEINIOG. Cÿfeirier pob archebion-^-Deonglwr Co., 97, Frederich Street, Cardiff. CAERDYDD: ARGRAFFWYD GAN E¥ANB a williams, oyp., fäederior street.