Skip to main content

YN FY NGrHYFYNGDER. 261 *===: rJ*-JÌ^-J-j3Êt :J=g=:=g=:___ci_ =_=* —i—i—i----------------- __i. *.....ÿ—r~< :s |pi. ,r :d.r :n -f I s Mar - chogodd efe hefyd av : f | n . j :di ; — y cer - ub, f :—. s :n . d| f _^ârdî__ JrnrL-» ^ _p2_=_.—|—ì ẃ___rt-=*ö^?^?:t E&ÿ=»=st (=__££ :=T ál__-tJ_L _äsíî_s __= 8 .fe:s.l:t ■ 1 ,'tf'd1 : n -f :n .r | n :r ,ti :d.r | n^r :d.l :s - - - d - odd efe a welwyd ar ad - enydd y gwynt =^t=Tff=?=Ì=j "~ d1 .talt d's welwyd ar ad - ^^^^^^e^^b:^^^^^^^^^^^^^^. c—5p_: li : S| : I .d :d . Si :d.d | d:ti..Si :l|.ti|d .r:n.f :n.r , dl r :-.t :d . tal|li.tai.,d:r.Si:d d - odd Marchogodd efe hefyd ar y cer - ub ac a e - he ____ ===__==_=== 3—]—,—SC iI__-_--g=-fe —P_—_^_p_l_|—*—»—|—I—------ ____ :g___ t~-t4__- :__=i-_cf__? ------------»_--«» «s>-----------gj- _fe «ftr* E_3E5__£__£Ẅ=^^ ^EÍ=^==_Ö^Ë -=_* ÖE _eÌ=_____*=_&:-::* :£==>: 3=1= =fcbz ==-1-=-t-=-t-t: _?«_-___=ì=___Ì r :d _4d - odd . s :s .r :s.s |s :fe -r :n .fe| s .1 :t. d1 :t .1 ,s 11 :-.fe :s.f í Marchogodd e - fe hef - yd ar y cer - ub ac a....,,,. e - he~ ÔE____E=E -ÍE^FE^E^*1 :==j: :d Mar ti .,li :si .li :t|.d |r : — :d | ti ■ r :s : — chogodd e - fe hef - yd ar y cer - ub d :—.r :ti .%T fe .s :n : —.d en - ydd y r : — gwynt. 9E ~p~= _E5 d . ti :d :1| | Si d - odd, e fe 1b___^_Ü_____^^_é:Ìe^ .fei :si . lhJ ti .si :l|.ti :d.r | n . fe a welwyd ar ad - en - ydd y gwynt.. == fe^^^^__i^^^^^__-^Ö__F_ÌE^^§^^^^ :z^_______=ä=5=:i=í===^^ =£ *á* _a_E3- -Ö- feS^Ê^fe^^E-Ì Y Grerddorfa Ehif 63, Cyhoeddedig ac Argraffedig, gan D. Davies, Pontypridd.